Global Change

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het verkrijgen van inzicht in (de oorzaken van) veranderingen in het
aardse klimaat op
tijdschalen variërend van geologisch tot toekomstig.

Course Content

De cursus begint met een inleidend college over wat er onder Global
Change verstaan wordt, en waarom we veranderingen op tijdschalen van
geologisch tot dagelijks moeten bestuderen om een beter begrip van ons
klimaatsysteem te krijgen en om toekomstige projecties te kunnen maken.
Je leert over de grootschalige atmosferische circulatie en het
broeikaseffect, en over de algemene processen die ons weer en klimaat
bepalen. We gaan uitvoerig in op de rol van de oceanen in het
klimaatsysteem, en hoe astronomische factoren o.a. de ijstijden hebben
gecreëerd. Daarnaast leer je op wat voor manieren de mens het klimaat
beïnvloedt, en wat dit voor ons toekomstig klimaat kan betekenen.
Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijke gevolgen van
klimaatverandering en leer je welke mogelijke manieren er zijn om
hiermee om te gaan (adaptatie) en deze te beperken (mitigatie). Na 10
colleges gaan de studenten Aardwetenschappen verder met het herkennen
van fossielen (zowel tijdens hoorcolleges als tijdens practica) en leren
ze die kennis te gebruiken om de veranderingen in de leefomgeving van
die fossielen beter te begrijpen. De studenten Aarde en Economie zullen
het eerste college over fossielen bijwonen maar gaan in de laatste 4
colleges dieper in op de aardwetenschappelijke en economische aspecten
van adaptatie en mitigatie.

Teaching Methods

15 hoorcolleges (30 uur), 3 of 4 practica (6 of 8 uur), en zelfstudie

Method of Assessment

Afsluitend schriftelijk tentamen.

Literature

1) Syllabus (wordt via Canvas verstrekt)
2) Voor studenten Aardwetenschappen: Clare Milson & Sue Rigby, Fossils
at a Glance. 2nd edition, 2010.
3) Overige literatuur wordt verstrekt via Canvas.

Target Audience

Bachelor studenten Aardwetenschappen of Aarde en Economie, danwel
studenten met interesse in natuurlijke en antropogene
klimaatverandering.

Additional Information

Deze cursus sluit aan op de cursus Systeem Aarde (AB_450067).Systeem
Aarde (AB_450067)

Recommended background knowledge

Systeem Aarde (AB_450067)

General Information

Course Code AB_1062
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. G.R. van der Werf
Examiner prof. dr. G.R. van der Werf
Teaching Staff prof. dr. G.R. van der Werf
dr. E. Ufkes

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Practical
Target audiences

This course is also available as: