Sedimentology and Stratigraphy

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Op de hoogte raken van de grondbeginselen van de sedimentologie en de
stratigrafie aan de hand van practica en (werk)colleges.
Het observeren van sedimentaire opeenvolgingen en de interpretatie van
de afzettingsomstandigheden die daaraan ten grondslag liggen.
Het begrijpen van sedimentologische processen op verschillende
ruimtelijke schalen.
Leren op welke wijze deze sedimenten stratigrafisch geordend kunnen
worden, alsmede de impact van schaal en de keuze waarop dit gebeurt op
deze stratigrafische ordening.

Course Content

Fysica van stromend water en lucht, het transport van deeltjes en de
vorming van sedimentaire structuren in relatie tot stroomsnelheid.
Behandeling van de sedimentaire milieus en hun fysische kenmerken
(rivieren, delta's, windafzettingen, aride en glaciale milieus, ondiep
mariene klastische/carbonaat milieus, en diepzeeafzettingen).
Ordening van de sedimentaire gesteenten in ruimte en tijdrelaties,
ontstaan en indeling van de geologische tijdschaal. Behandeling van de
stratigrafische hoofdcategorie├źn (dateringen, verschillen tussen en
litho- en chronostratigrafie; transgressie en regressie;
faciessequenties, bio-, magneto-, cyclo-, seismo- en
sequentiestratigrafie).

Teaching Methods

14 colleges (1-2 u) met aansluitend werkcollege (2-3 u); alsmede een
aantal losse colleges en (computer)practica.
Deze cursus omvat een grote hoeveelheid praktisch werk:
- Beschrijven en interpreteren van handstukken en lakprofielen. Leren
omgaan met Google Earth.
- Dagexcursie naar het strand (afhankelijk van het getij) en mogelijk
een excursie naar de Eurotank, Utrecht, voor analoge model situaties.
- Groot aantal oefeningen om de verschillende stratigrafische principes
beter te leren hanteren (dateringen, verschillen tussen en litho- en
chronostratigrafie; transgressie en regressie; faciessequenties, bio-,
magneto-, cyclo-, seismo- en sequentiestratigrafie).
Leren omgaan met stratigrafische software, TimeScale Creator.

Method of Assessment

Schriftelijk, multiple choice tentamen (60%) en ingeleverde opdrachten
(sedimentologie en stratigrafie) + excursieverslagen (40%). Een
resultaat lager dan een 4,0 voor het tentamen kan niet door het
resultaat van de opdrachten gecompenseerd worden.
Resultaten van de opdrachten en excursieverslagen blijven ook gelden
voor de hertentamens.

Literature

Nichols, G. (2009, 2e druk) Sedimentology and Stratigraphy. ISBN:
978-1-405-13592-4, 432 paginas, Wiley-Blackwell.

Target Audience

eerstejaars BSc studenten Aardwetenschappen

Additional Information

Een groot deel van de opdrachten/practica kan alleen tijdens de
werkcolleges op de VU uitgevoerd worden. Derhalve is aanwezigheid bij de
(werk)colleges noodzakelijk.

Recommended background knowledge

AB_450067 Systeem Aarde
AB_450010 Eigenschappen van gesteente
AB_1062 Paleontologie (Global Change)

General Information

Course Code AB_450069
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. E. Ufkes
Examiner dr. E. Ufkes
Teaching Staff dr. E. Ufkes
dr. R.J.G. Kaandorp
prof. dr. K.F. Kuiper

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Computer lab, Lecture, Practical, Excursion
Target audiences

This course is also available as: