Church History

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:

• kan een omschrijving geven en de betekenis uitleggen van
belangrijke debatten, gebeurtenissen, en personen uit de
geschiedenis van kerk en theologie vanaf de Vroege Kerk tot en met de
dertiende eeuw;

• leert een brontekst of een kerkhistorisch belangrijke gebeurtenis
of een kort deel van het leerboek te analyseren en voor de groep te
presenteren;

• kan over een tekst en de auteur van een geselecteerde tekst
relevante gegevens opzoeken en deze verbinden met de tekst;

• leert te onderkennen dat strikt neutrale geschiedschrijving niet
bestaat.

Course Content

De module biedt een overzicht over de geschiedenis van het christendom
tot aan de late middeleeuwen.
De module vormt het begin van de leerlijn Kerkgeschiedenis.
Vervolgmodules zijn Reformatiegeschiedenis en Moderne Kerkgeschiedenis.

Teaching Methods

Hoor- en werkcolleges, presentaties, zelfstandige literatuurstudie.
Tijdens de colleges wordt telkens een bepaald thema behandeld, in
combinatie met één of meer studentenopdrachten. Gedurende de zes weken
dient de student het leerboek te lezen.

Method of Assessment

Tentamen

Literature

Everett Ferguson, Church History, vol. 1, From Christ to Pre-
Reformation. The Rise and Growth of the Church in Its Cultural,
Intellectual, and Political Context (2nd ed., Grand Rapids, 2013:
Zondervan),ISBN-13: 978-0310516569. Tevens als e-book leverbaar.

Additional Information

De module biedt een overzicht over de geschiedenis van het christendom
tot aan de late middeleeuwen.
De module vormt het begin van de leerlijn Kerkgeschiedenis.
Vervolgmodules zijn Reformatiegeschiedenis (G_BREFKGS) en Moderne
Kerkgeschiedenis (G_BMODKGS).

General Information

Course Code G_BKERKGS
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. A. Goudriaan
Examiner dr. A. Goudriaan
Teaching Staff dr. A. Goudriaan
prof. dr. M.A. Smalbrugge

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: