Tax Law III

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het vak heeft als leerdoelen:
Het verdiepen van de fiscale kennis door deze toe te passen op aan de
praktijk ontleende feitencomplexen in de vorm van casus. Belastingrecht
3 borduurt voort op de vakken Belastingrecht 1 en 2.
Het vak draagt bij aan een groot deel van de eindtermen van de
opleidingen Bachelor Rechtsgeleerdheid en Bachelor Notarieel Recht. De
student verwerft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het
belastingrecht (meer in het bijzonder de inkomsten- en
vennootschapsbelasting), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip
van recente ontwikkelingen en leert dat het (belasting)recht zich
ontwikkelt en manifesteert in een maatschappelijke context. Verder
ontwikkelt de student analytische vaardigheden (lezen, begrijpen en
analyseren van juridische en rechtswetenschappelijke teksten en betogen,
waaronder jurisprudentie en wetgeving), leert de student kritisch
reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, en juridische
argumentatiestructuren te analyseren en op te zetten. Ook leert de
student juridisch relevante feiten uit een feitencomplex te selecteren,
rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een juridische casus te
identificeren en juridische casus op te lossen.
Ook leert de student een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands schriftelijk te presenteren en met anderen samen te werken om
een opdracht binnen een voorgeschreven termijn te voltooien. Daarmee
ontwikkelt de student ook de vaardigheid om op een efficiƫnte manier
juridische bronnen raadplegen en informatie te verzamelen uit juridische
(digitale) bibliotheken en databestanden, en de waarde, relevantie en
kwaliteit van de informatie te beoordelen.

Course Content

Behandeling van fiscale aspecten van drie verschillende onderwerpen (op
het terrein van de inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting). De
onderwerpen worden bekendgemaakt via Canvas.

Method of Assessment

Opdrachten

Literature

Voor uitwerking van de cases kan alle relevante literatuur worden
geraadpleegd. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van bronnen beschikbaar
in de UB.
De literatuur behorende bij de hoorcolleges wordt van te voren op
Canvas geplaatst.

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Custom Course Registration

Deeltijd: Er is geen apart deeltijdonderwijs geroosterd. Deeltijdstudenten schrijven zich in voor het vak en kunnen vervolgens contact met de vakcoodinator opnemen.

General Information

Course Code R_BelastIII
Credits 3 EC
Period P3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. J. Gooijer
Examiner mr. J. Gooijer
Teaching Staff drs. M.E.H. Sterk
mr. J. Gooijer

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group
Target audiences

This course is also available as: