Abdomen

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

1. De student kan de bouw, ontwikkeling en topografie van het abdomen
beschrijven en de daarin gelegen compartimenten en structuren herkennen
en benoemen.
2. De student kan de bouw en fysiologische aspecten van de tractus
digestivus beschrijven en uitleggen en de topografie van de bij de
spijsvertering betrokken buikorganen herkennen en benoemen.
3. De student kan de bouw, ligging en (hoofd)functies van nieren en
urinewegen beschrijven en uitleggen.
4. De student kan de pathofysiologie van enkele aandoeningen van het
abdomen beschrijven en uitleggen.
5. De student kan enkele aspecten van het geneeskundig proces
beschrijven en uitleggen en kan reflecteren op het begrip ziekte.

Tijdens het vak komen de volgende Academische Vaardigheden aan de orde:
presenteren, Engels lesmateriaal, onderzoeksvaardigheden en klinisch
redeneren.

Course Content

In deze cursus zullen de anatomie, fysiologie en enkele
pathofysiologische aspecten van de buikorganen worden behandeld. Kennis
en inzicht in de topografie van de buikorganen, peritoneale verhoudingen
en de vascularisatie, innervatie en lymfedrainage van deze structuren
zal worden behandeld tegen de achtergrond van enkele klinische problemen
waarvan de pathofysiologie wordt behandeld. Op basis van enkele klachten
die met de buikorganen te maken hebben, wordt tevens aandacht besteed
aan het begrip ziekte en het geneeskundig proces.

Teaching Methods

Hoorcolleges (26 uur)
Werkgroepen (8 uur)
Practica (8 uur)
Zelfstudie (126 uur)

Aanwezigheidsplicht conform OER: werkgroepen en practica zijn verplicht

Method of Assessment

• Tentamen:
 Vragen: gesloten
 Afname: schriftelijk

• Weging toetsonderdelen:
 Tentamen: 100%

• Leerlijn Academische Vaardigheden (ACVA):
 Academische houding (kritisch denken, oordeelsvorming en reflectie op
handelen): tijdens college, practicum en werkgroepen (formatief)
 Informatievaardigheden: verzamelde gegevens in practica en werkgroepen
op waarde schatten en interpreteren (formatief)
 Presentatievaardigheden: presentatie in werkgroepen (formatief)
 Samenwerken: tijdens werkgroepen en practica (formatief)
 Klinisch redeneren in klinische colleges, studieopdrachten en
practicum medische consultvoering (summatief op tentamen)

• Leerlijn Onderzoeksmethoden en Statistiek:
 Onderzoeksmethoden praktijk: data verzamelen tijdens practica
fysiologie (formatief)

• Leerlijn International Science Communication:
 Engels lezen: in lesmateriaal (formatief)

Literature

- Martini et al. Fundamentals of Anatomy & Physiology
- Syllabus op Canvas
- Engels/Nederlands

Target Audience

BSc Gezondheid en Leven Jaar 2
Major Klinische Wetenschappen (KW)
Verplichte cursus

Additional Information

Maximum van 100 studenten

Docenten:
Drs. M. van Emden (examinator/cursuscoördinator), Dr. P. Koolwijk, Dr.
F. Buma,
Drs. A. Bijnsdorp, Dr. A. Muller, Dr. H. Kruizenga, Dr. P. Houben, Dr.
F. Meijman.

Custom Course Registration

De cursus Abdomen is een verplichte cursus binnen de major Klinische Wetenschappen.

Recommended background knowledge

Vorm en Functie

General Information

Course Code AB_1182
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator drs. M.W. van Emden
Examiner drs. M.W. van Emden
Teaching Staff drs. M.W. van Emden
dr. P. Koolwijk
dr. R.J.P. Musters
F.E. Buma

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Study Group, Lecture, Practical