Slotexamen Praktijkopleiding RA

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Additional Information

Naar verwachting zal in het collegejaar 2019/2020 de mogelijkheid worden
aangeboden om het slotexamen van de praktijkopleiding tot
registeraccountant (assurance variant) aan de VU te doen. Zodra hierover
meer informatie bekend is, wordt die informatie op deze pagina
gepubliceerd. Eventuele vragen kunnen worden gemaild naar
referaatgroep.accountancy.sbe@vu.nl.

General Information

Course Code EPG_A_SLOT
Credits 0 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 0
Language of Tuition Dutch
Course Coordinator drs. A.S. Bosch RA
Examiner prof. dr. A.J. Brouwer RA
Teaching Staff

Practical Information

You cannot register for this course yourself; your faculty's education office carries out registration