Voorbereidende Integrale Toets Accountancy

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Content

Het Voorbereidingsprogramma Integrale Toets (VIT) beslaat een periode
van één semester en is met name bestemd voor studenten met een HBO-BE
opleiding of een vergelijkbare vooropleiding.

Het programma moet met een voldoende worden afgerond om
toegelaten te worden tot het combitraject.

In het tweede semester wordt het complete programma herhaald. Het
programma bestaat uit twee delen:
- 4 weken waarin een vaktechnische basis wordt gelegd
- 10 weken waarin gericht met integrale toetsen wordt geoefend.

De integrale toets bestaat uit een praktijkgerichte
casusbeschrijving en een aantal vragen die betrekking
hebben op de vakgebieden Bestuurlijke Informatieverzorging, Externe
Verslaggeving en Auditing & Assurance.

Method of Assessment

De participatie tijdens de colleges bepaalt voor 50% het eindcijfer.
De kwaliteit van deze participatie zal door de docent op basis van
de volgende criteria worden vastgesteld:
- discussie gedurende de colleges
- ingeleverde uitwerkingen
- kwaliteit van de correcties op de door medestudenten via Canvas
aangeleverde uitwerkingen
- resultaat van de afgenomen (literatuur)toets (week 4)
- aanwezigheid

Voor de participatie dient de cursist minimaal een 5 te behalen om te
kunnen slagen voor het programma. Aan het eind van het programma wordt
gedurende een gehele dag een integrale toets afgenomen die voor 50% het
eindcijfer bepaalt. Ten aanzien van de integrale toets geldt dat de
student hier minimaal een 5 voor moet behalen om te kunnen slagen voor
het programma, waarbij in combinatie met de participatie de student
gemiddeld niet lager dan een 5,5 mag behalen.

Literature

Bestuurlijke Informatieverzorging
- Bestuurlijke informatieverzorging in perspectief van O. van Leeuwen en
J. Bergsma.
ISBN nr 978 90 01 817435. De te bestuderen hoofdstukken voor de
instaptoets zijn: hoofdstuk 1, 2, 6, 7, 8, 9, 19 en 20.
- Starreveld, Van Leeuwen en Van Nimwegen, Bestuurlijke
Informatieverzorging, Fasen van het kringloopproces deel 2a
- Starreveld en Van Leeuwen, Bestuurlijke Informatieverzorging, deel 2b,
Toepassingen typologie van bedrijfshuishoudingen
- Braganoff, Simkin en Strand, Wiley, Core concepts of Accounting
Systems.

Externe Verslaggeving
- Handboek Jaarrekeningen van KPMG, E&Y of Deloitte (meest recente
versie)
- Epe en Koetzier, Jaarverslaggeving
- Actualisering van het boek Jaarverslaggeving van Epe en Koetzier die
beschikbaar is via de website.

Accountantscontrole
- Barbara Majoor en John van Kollenburg: Grondslagen van Auditing &
Assurance
- Barbara Majoor en John van Kollenburg: De praktijk van Auditing en
Assurance
- HRA (Handleiding Regelgeving Accountancy) of de
studenteneditie

Additional Information

In de zomerperiode (periode 7) wordt dit vak in een intensieve variant
aangeboden. Deze summercourse vindt echter pas doorgang bij een minimum
van 15 deelnemers.

Recommended background knowledge

Het vak Financial Accounting bereidt voor op VIT (Voorbereiding
Integrale Toets) en het ligt dus voor de hand éérst Financial Accounting
te volgen, indien van toepassing.

General Information

Course Code EPG_A_VIT
Credits 10 EC
Period P1+2, P5+6, P7
Course Level 0
Language of Tuition Dutch
Course Coordinator drs. F.L.M. Mooijman RA
Examiner prof. dr. O.C. van Leeuwen
Teaching Staff drs. F.L.M. Mooijman RA
J. Sulkers RA

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture