International Trade and Development Economics

2019-2020

Course Objective

Na afronding van dit vak:
- ken je de standaardbegrippen en theorie├źn uit de theorie van de
internationale handel (Bridging Theory and Practice - Knowledge);
- begrijp je hoe welvaartsanalyses uit te voeren van verschillende
vormen van handelsbeleid en kun je deze zelfstanding uitvoeren
(Vakkennis; Academic and Research Skills);
- heb je inzicht in de empirie van de internationale handel, ook tegen
de achtergrond van de economische positie van ontwikkelingslanden
(Academic and Research Skills; Briding Theory and Practice -
Application);
- ken je de verschillende stromingen die bestaan voor het
conceptualiseren en meten van armoede en ongelijkheid (Briding Theory
and Practice - Knowledge);
- ken je de basismodellen voor het analyseren van economische groei
(Briding Theory and Practice - Knowledge);
- kun je stedelijke en rurale groei in ontwikkelingslanden analyseren in
een coherent perspectief (Academic and Research Skills);

Course Content

In deze cursus maak je kennis met moderne analyse van internationale
handel eneconomische ontwikkeling. De cursus bestaat uit twee delen.
In het ene deel komen klassieke en hedendaagse theorie├źn van de
internationale handel aan bod. Daarbij wordt ook ingegaan op
fundamentele vraagstukken rond het proces van globalisering. Zo zal de
cursus ingaan op de impact van 'fair trade' initiatieven en
internationale regulering van multinationals.

Het andere deel van de cursus gaat over de economische ontwikkeling van
lage- en middeninkomenslanden: wat betekent economische ontwikkeling en
wat zijn de historische trends? Hoe duurzaam is economische
ontwikkeling? Verder komen aan bod het meten van armoede en ongelijkheid
op lokale, nationale en wereldschaal. We kijken naar de determinanten
van ontwikkeling zoals human capital, sectorale verschuivingen,
migratie, internationale handel en internationale kapitaalstromen.
Verder wordt ingegaan op de rol van instituties en governance met
aandacht voor beleidsimplicaties. Wat is de gender dimensie van al deze
topics?

Teaching Methods

Hoorcolleges.
Instuctiecolleges.
Werkcolleges.

Method of Assessment

Opdrachten - individuele en groeps beoordeling.
Tentamen - individuele beoordeling.

Literature

P.R. Krugman, M. Obstfeld and M.J. Melitz, International Economics:
Theory and Policy (9th edition or later), Pearson Education
International.

Julie Schaffner, Development Economics, Wiley

Recommended background knowledge

Microeconomics I en Macroeconomics I.

General Information

Course Code E_EBE2_ITDE
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition English
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator prof. dr. M.P. Pradhan
Examiner prof. dr. M.P. Pradhan
Teaching Staff prof. dr. M.P. Pradhan
drs. G.J.M. van den Boom

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Instruction course, Study Group
Target audiences

This course is also available as: