Information Risk Management

2019-2020

Course Objective

Het doel van dit vak is studenten inzicht te geven in hoe interne
controles ontworpen moeten worden om te komen tot betrouwbare management
informatie vanuit het perspectief van risicomanagement.

Course Content

De inhoud van het vak betreft een introductie van management control
systemen, interne controle systemen en management informatie, het
internal control framework van COSO en het ontwerpen van interne
controles in processen en bij typologie├źn van organisaties. Tevens zijn
cases in het programma opgenomen waarmee studenten oefenen met het
beschrijven van interne controlemaatregelen bij organisaties.

Teaching Methods

Het vak bestaat uit 6 werkcolleges waarin de literatuur en de
uitwerkingen van de cases worden toegelicht.

Method of Assessment

Het vak wordt afgesloten met een open boek tentamen in de vorm van
een uit te werken case. De studenten moeten komen tot een beschrijving
van interne controlemaatregelen die de betrouwbaarheid van de management
informatie waarborgen voor de in de case beschreven organisatie. De case
is vergelijkbaar met de cases die gedurende de looptijd van het vak zijn
gemaakt en waarvan de uitwerkingen in de werkcolleges zijn besproken.

Literature

Leeuwen, O.C. van en Bergsma, J.B.T., The spinning topmodel, designing
relevant information for managers (most actual version)
Bergsma, J.B.T., Leeuwen, O.C., van en Droogsma, J., Information Risk
Management and several applications (most actual version)
Papers and other documents on Canvas

Target Audience

Studenten die de MSc Accounting & Control afronden zonder dit keuzevak
en doorgaan naar de de postgraduate opleiding Accountancy dienen dit vak
alsnog te volgen als deficientievak binnen de postgraduate opleiding.

Custom Course Registration

Studenten kunnen zich voor het vak aanmelden via VUNET.

Recommended background knowledge

Het is aanbevolen dat studenten het vak Accounting Information Systems
succesvol hebben afgerond.

General Information

Course Code E_PTACC_IRM
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 400
Language of Tuition English
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator J. Droogsma MSc
Examiner J. Droogsma MSc
Teaching Staff drs. R.L. Langenberg RA
F. van Osch RA
J. Sulkers RA
drs. J.B.T. Bergsma RA
drs. P. Bakker RA

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: