Baptistic Dogmatics: Sacrament and Office

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student beheerst het discussieveld over de ‘turn to sacramentalism’
en kent de redenen/argumenten waarom het sacramentalisme in Europa
terrein wint. Hij weet zichzelf in de discussie te positioneren en kan
deze actualiseren voor de Nederlandse situatie. In een kritisch opstel
wordt dit aangetoond.

Course Content

Er wordt in deze module ingegaan op de huidige discussie in de
wereldwijde
baptistenbeweging over de wel of niet sacramentalistische betekenis van
doop, avondmaal, zalving en ordinatie. De visies van Fowler, Cross en
Fiddes worden behandeld en de argumenten van hun tegenstanders. Daarbij
gaan Nederlandse baptisten een eigenstandige weg. De Nederlandse
benadering wordt ook grondig besproken.

Teaching Methods

Het door de studenten gelezene wordt deels in hoorcolleges, deels in
geleide discussies besproken en behandeld.

Method of Assessment

De student schrijft een kritisch essay over de ‘turn to sacramentalism’
en positioneert zichzelf daarbinnen. De zelfpositionering moet
onderbouwd zijn met doordenking en bijbehorende literatuur (max. 5000
woorden incl. noten).

Literature

Stanley K. Fowler. More Than a Symbol: The British Baptist Recovery of
Baptismal Sacramentalism (Studies in Baptist History and Thought 2).
Milton Keynes: Paternoster, 2002. 253 pp.
Anthony R. Cross, Philip E. Thompson (eds.). Baptist Sacramentalism
(Studies in Baptist History and Thought 5). Milton Keynes: Paternoster,
2003. 270 pp.
Anthony R. Cross, Philip E. Thompson (eds.). Baptist Sacramentalism 2
(Studies in Baptist History and Thought 25). Milton Keynes: Paternoster,
2008, 48-60, 149-174, 219-238, 254-269 (= 75 pp.).
Henk Bakker, ‘The Roaring Side of the Ministry: A Turn to
Sacramentalism’, Perspectives in Religious Studies 38/4 (2011): 403-426.
Henk Bakker, ‘Towards A Catholic Understanding of Baptist
Congregationalism:
Conciliar Power and Authority’, Journal of Reformed Theology 5 (2011):
159-183.

Target Audience

Deze module is onderdeel van de driejarige predikantsmaster.

General Information

Course Code G_BSSACRA
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator prof. dr. H.A. Bakker
Examiner prof. dr. H.A. Bakker
Teaching Staff prof. dr. H.A. Bakker

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: