Biblical Theology

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student kan de historische en disciplinaire ontwikkeling van de
Bijbelse Theologie van het Oude Testament en het Nieuwe Testament in
hoofdlijnen beschrijven
De student weet hoe methodologie van Bijbelse Theologie werkt
De student kan de methodologische inzichten zelf aanwenden voor
onderzoek
De student is op de hoogte van de meest recente literatuur met
betrekking tot de Bijbelse Theologie
De student kan kritisch reflecteren op teksten uit Oude Testament en
Nieuwe Testament met betrekking tot het vraagstuk rond geloofsidentiteit
en assimilatie in situaties van politieke achterstelling.

Course Content

Dit college biedt een inleiding in de discipline van de Bijbelse
Theologie als kritisch beschrijvende wetenschap van de ontwikkeling van
oudtestamentische en nieuwtestamentische theologische concepten, zoals
God, mens, heil en geloofsgemeenschap. Een algemene inleiding wordt
besproken en in het bijzonder teksten met betrekking tot de kwestie
‘assimilatie, overheden, de identiteit van religieuze gemeenschappen’ en
de vindbaarheid van God (‘theology of place’, tempelkritiek in Oude
Testament en Nieuwe Testament).

Teaching Methods

Studenten bereiden zich door middel van leesopdrachten en analyse van
bijbelteksten voor op de
colleges (voor capita selecta zie college indeling met leesopdrachten).
De verwerking gebeurt in geleide discussie.

Method of Assessment

Een schriftelijk examen over alle behandelde stof

Literature

Literatuur OT:
House, Old Testament Theology, zie beneden, daaruit ca 300 pag.
Brueggeman, Walter, Theology of the Old Testament. Testimony, Dispute,
Advocacy, Minneapolis: Fortress Press. 2005. (Pag.650-679)
Barker, Margaret, The Gate of Heaven. The History and Symbolism of the
Temple in Jerusalem, London: SPCK 1991. (Pag. 5-56 en 150-154)
Karrer-Grube, Christiane, ‘Identiteit’, in: Maas, Frans, Maas, Jacques,
Spronk, Klaas, De Bijbel Spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de
bijbelse geschriften, Zoetermeer: Meinema, 215-222.Paul R. House, Old
Testament Theology (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1998)
Literatuur NT:
Heikki Räisänen, Beyond New Testament Theology: A Story and a Programme
(London: SCM Press, 20002) 115-209 (= 95 pp.)
George Eldon Ladd, A Theology of the New Testament [revised edition by
Donald A. Hagner] (Grand Rapids: Eerdmans, Revised Edition 1993) (ong.
250 pp. Lezen)
Richard Bauckham, The Theology of the Book of Revelation (New Testament
Theology; Cambridge: Cambridge University Press, 1993) 1-164 (= 164 pp.)

Additional Information

Aanwezigheid bij de colleges is verplicht

Recommended background knowledge

De student dient enige voorkennis te hebben van het oudtestamentische en
het nieuwtestamentische tijdvak (isagogische vraagstukken, oudheid,
hellenisme en Vroeg Jodendom). De kennis van de Hebreeuwse en Griekse
taal is niet verplicht.

General Information

Course Code G_BTBSDS
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. C.R.B. Grube-Karrer
Examiner dr. C.R.B. Grube-Karrer
Teaching Staff dr. C.R.B. Grube-Karrer
prof. dr. H.A. Bakker

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: