Hermeneutics of Biblical Literature

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:
• kan de elementen analyseren die een rol spelen bij het voorbegrip
dat lezers van een Bijbelse tekst meebrengen;
• is bereid en in staat het eigen voorbegrip te verwoorden;
• kan in eigen woorden benoemen wat de gangbare wijze van
Bijbeluitleg is in de eigen geloofstraditie;
• is bereid en in staat om te verwoorden hoe hij zich ertoe verhoudt;
• kent de hermeneutische implicaties van methodes van Bijbeluitleg;.
• kan de hermeneutische problemen toelichten die zich voordoen
rondom het vraagstuk van de verhouding van Oude en Nieuwe Testament;
• is in staat te verwoorden hoe hij zich verhoudt tot dit probleem.
• geeft blijk van hermeneutische competentie door bovengenoemde
hermeneutische vraagstukken toe te passen op de gekozen Bijbeltekst;
• geeft structuur aan de opzet van een Bijbelstudie of preek door een
keuze uit zijn inzichten en ideeën te maken en benoemt theologische en
hermeneutische argumenten die leiden tot zijn keuze en interpretatie.

Course Content

De student leert de relevantie van hermeneutische visies voor de uitleg
van Bijbelse teksten in de praktijk inschatten. De traditie van
schriftuitleg in de eigen (doopsgezinde) geloofsgemeenschap wordt
toegelicht. De student leert kritisch te reflecteren op haar implicaties
voor de interpretaties van Bijbelse teksten. De verhouding van Oude en
Nieuwe Testament wordt als probleem van de Bijbelse hermeneutiek
voorgesteld. De student leert een eigen standpunt daarin in te nemen. De
hermeneutische implicaties van verschillende methodes van Bijbeluitleg
worden toegelicht. De hermeutische reflectie op de eigen voorbegrip en
de voorbegrip van een beoogd publiek wordt geoefend. De
stappen op de weg van analyse van de tekst naar werken met de tekst in
de (gemeente)praktijk worden geoefend. Het functioneren van een
Bijbelse tekst in de praktijk van de geloofsgemeenschap wordt aan een
voorbeeld bestudeerd.

Teaching Methods

Werkcollege. Deze worden voorbereid door literatuurstudie en korte
tussentijdse papers. Tijdens werkcolleges wordt door studenten actief
geoefend met de toepassing van verworven kennis op het gebied van
hermeneutiek en Bijbelse theologie.

Method of Assessment

Werkstuk: In overleg met de docent wordt een Bijbeltekst gekozen en een
gemeenteactiviteit rondom deze tekst voorbereid. Het werkstuk houdt in:
inhoudelijke analyse van de tekst, Bijbels-theologische reflectie,
hermeneutische reflectie op eigen begrijpen en op de situatie van
mogelijke deelnemers, insteek en opzet van de activiteit.

Literature

De literatuur wordt via Canvas bekent gemaakt.

Additional Information

Aanwezigheid tijdens de colleges is verplicht.

Recommended background knowledge

Ervaring met de exegetische analyse van Bijbelse teksten.
Basale kennis van hermeneutische theorieën.

General Information

Course Code G_DSHERMN
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. C.R.B. Grube-Karrer
Examiner dr. C.R.B. Grube-Karrer
Teaching Staff dr. C.R.B. Grube-Karrer

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: