New Religious Movements

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:
• kan de kenmerken van de nieuwe religiositeit aangeven;
• kan in hoofdlijnen het ontstaan van 'nieuwe religieuze
bewegingen' typeren;
• kent en verstaat specifieke opvattingen van andere geloven;
• heeft inzicht in deze uiterst complexe problematiek en kan deze
specifieke thematiek verwoorden en beschrijven;
• legt contact met een nieuwe religieuze stroming ten einde deze te
leren kennen;
• kan kritisch reflecteren op multiple religious belonging en de
meester-discipel relatie.

Course Content

Verkenning van nieuwe vormen van religiositeit. De laatste decennia is
het religieuze beeld van de westerse cultuur drastisch gewijzigd: in
toenemende mate zijn allerlei religies aanwezig, veelal ook in de vorm
van specifieke religieuze stromingen. Tegelijkertijd ontstaat er een
nieuwe westerse spiritualiteit, zich uitend in een groot aantal
religieuze bewegingen en vormen. In het college komt een aantal
aspecten van nieuwe religiositeit aan de orde, waaronder ongebonden
spiritualiteit (‘zwevende gelovigen’) en multiple religious belonging.
Er wordt speciale aandacht besteed aan het thema van (charismatisch)
religieus leiderschap, en aan de dynamiek tussen meester en discipel.

Teaching Methods

Hoorcollege en groepspresentatie.

Method of Assessment

Schrijfopdracht (20%), schriftelijk tentamen (50%), bezoekverslag (30%).

Literature

Wordt bekend gemaakt via Canvas.

General Information

Course Code G_NRELSTRO
Credits 6 EC
Period P6
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator prof. dr. A.F.M. van der Braak
Examiner prof. dr. A.F.M. van der Braak
Teaching Staff prof. dr. A.F.M. van der Braak

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: