Eastern Philosophy: Focus on Core Debates

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:
• kent en begrijpt de kerndebatten binnen de klassieke Indiase,
klassieke Chinese en moderne Japanse wijsbegeerte en kan de fundamentele
inzichten ervan in bronteksten aanwijzen en ze in eigen woorden
bespreken in relatie tot elkaar en in relatie tot de eigen levensvisie;
kan de teksten gebruiken in het opzetten van een eigen dialogische
argumentatie binnen de verschillende denkkaders
• kent en begrijpt enkele twee voorwaardenvragen omtrent het verstaan
van ‘Oosterse’ teksten, namelijk a) de vraag naar onze toegang tot de
tekst, in relatie tot het debat over oriëntalisme, en b) de vraag naar
de Aziatische bijdrages aan het project en de traditie van de
philosophia zoals dat 7 eeuwen BCE aan de Ionische kust begon en later
in contrast met de theologie ontwikkelde.

Course Content

Dit vak beslaat de kerndebatten in de Aziatische Wijsbegeerte.

India: Wij duiken in detail in het gesprek tussen diverse hindoedenkers
over de aard van het zelf (atman) in relatie tot God (Brahman, moksa) en
wereld (Brahman, Dharma, karma). Dat betreft het probleem waar men mee
worstelt. Welke problemen ziet men niet? Met andere woorden, welke
veronderstellingen heeft men? Die beroemde uitspraak uit de
hindoe-geschriften, Tat tvam asi ('Dat zijt gij'), wat betekent dat
eigenlijk? En hoe verhoudt zich dit kosmische inzicht tot de sociale
verdeling van de mensheid in een hiërarchie van soorten mensen? En
waarom eigenlijk? En welke kenbronnen en argumenten gelden in de tekst
en hoe zijn deze te beoordelen op hun validiteit?

China: Wij behandelen de klassieke discussie tussen Confucianistische
denkers over de goede of slechte natuur van de mens. Is de mens nu goed
of slecht, en wat dacht Confucius er zelf over? Op de achtergrond speelt
een tweede klassieke discussie, die tussen Confucianisme en Daoïsme: is
de mens beter af bij leren en cultiveren of bij afleren en
doen-door-niet-doen? En waarom eigenlijk? Dat betreft het probleem waar
men mee worstelt. Welke problemen ziet men niet? Met andere woorden,
welke veronderstellingen heeft men? En welke kenbronnen en argumenten
gelden in de tekst en hoe zijn deze te beoordelen op hun validiteit?

Japan: Wij behandelen een modern kernthema in de Japanse filosofie,
namelijk de relatie ‘tussen Oost en West’ en 'Leegte en 'Zijn en God'
aan de hand van de Kyotoschooldenkers. Wij duiken terug in een 20e
eeuwse discussie, die nu niet meer in die globale termen gevoerd wordt
in de academie, maar wel in publiek domein grote invloed heeft. Waarin
verschillen de "soorten denken" van "Oost en West" (lees: Japan en
Europa/de VS) eigenlijk? Is het mogelijk om de kloof tussen "Oost en
West" in de filosofie te dichten? Ook contextualiseren wij dit denken.
Hoe speelt de geschiedenis van Japan -eerste twee eeuwen afgezonderd,
daarna op weg naar suprematie in Azie, met alle wreedheid van dien- hier
een rol in?

Teaching Methods

De colleges zijn interactief, een mengvorm tussen hoor- en werkcollege.

Method of Assessment

Drie schrijfopdrachten, over elk kerndebat een schrijfopdracht, elk 20%
van het cijfer.
Eindpaper inclusief beschouwing over de voorwaardenvragen, 40%.

NB. Let op: de inspanning voor deze module ligt tijdens de korte
periode. Elke week lever je een paper in, en je geeft peerreview op de
papers van anderen. Zie verder de tentamenhandleiding. Er is geen
uitstel mogelijk, maar als het niet lukt kun je het bij het tentamen
inleveren. Dan mis je echter het stap voor stap leerproces via feedback.

Entry Requirements

Module Geschiedenis van de westerse filosofie (G_GESWFIL);
module Comparatieve Godsdienstfilosofie (G_CGODSFIL).

Filosofiestudenten zijn zonder verdere ingangseis welkom.

Literature

Verplicht:
Jan Bor (red.), 25 Eeuwen Oosterse Wijsbegeerte. Amsterdam: Boom, 2003
(elke druk is goed), cap.sel.: teksten China. Sarvepalli Radhakrishnan
and Charles A. Moore, A Sourcebook to Indian Philosophy, Princeton:
Princeton University Press, 1967, (elke druk is goed), cap.sel.: teksten
Ramanuja en Sankara. Religion and Nothingness, Keiji Nishitani, vertaald
door Jan van Bragt 1982, cap.sel. (inzage via docent): Inleiding plus
hoofdstuk Standpoint of Sunyata.
*Overige literatuur via Canvas.

Additional Information

Let op: Indien er minder dan 5 studenten zijn ingeschreven, wordt dit
een literatuurstudie. In dat geval ligt de focus op het Japanse debat,
waarbij de literatuur wijzigt. Houd canvas in de gaten voor een update.

Recommended background knowledge

Hindoeïsme (G_HINDOEISME); Boeddhisme (G_BOEDD).

General Information

Course Code G_OOSTFIL
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. L. Minnema
Examiner
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: