Systematic Theology

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Aan het einde van de cursus
* hebben de studenten inzicht in de relatie tussen geloof en wetenschap
en in het eigene van de theologie als wetenschappelijke discipline in
verschillende (historische) contexten
* zijn zij initieel in staat de (systematische) theologie als
academische discipline te midden van de andere disciplines te plaatsen
* hebben zij kennis van belangrijke posities, stromingen en begrippen in
de dogmatiek en van hoofdmomenten uit haar geschiedenis
* hebben zij inzicht in de aard van systematische reflectie op het
christelijk geloof, alsmede in de samenhang tussen een aantal onderdelen
(loci) van de dogmatiek
* kunnen zij over de bestudeerde vraagstukken een beredeneerde mening
geven.
* zijn zij in staat om systematisch theologische teksten analytisch te
lezen
* weten zij relevante secundaire literatuur te vinden en adequaat samen
te vatten

Course Content

In dit vak wordt de eigen aard van de theologie als academische
discipline behandeld en komt de materiële inhoud van de theologie aan de
orde. Dat betreft in deze cursus met name de prolegomena, de godsleer,
openbaringsleer, verbondsleer, christologie, soteriologie,
pneumatologie, schriftleer en ecclesiologie. In de cursus
ethiek/dogmatiek komen dan de overige loci van de dogmatiek aan de orde:
scheppingsleer, antropologie, zondeleer, vernieuwingsleer, eschatologie.
Via Canvas zullen theologische teksten beschikbaar gesteld worden die
voor de colleges gelezen moeten worden en tijdens de colleges besproken
zullen worden. We willen namelijk in elke college kennismaken met een
theologische tekst van een belangrijke theoloog die we kort biografisch
en theologisch introduceren en waarvan we vervolgens door close reading
enkele pagina’s zullen lezen.

Teaching Methods

Ter voorbereiding op de colleges worden de hoofdstukken uit Christelijke
Dogmatiek die aan de orde zijn gelezen.
Daarnaast zullen via Canvas steeds theologische teksten beschikbaar
gesteld worden die voor de colleges gelezen moeten worden en tijdens de
colleges besproken zullen worden. We willen namelijk in elke college
kennismaken met een theologische tekst van een belangrijke theoloog die
we kort biografisch en theologisch introduceren en waarvan we vervolgens
door close reading enkele pagina’s zullen lezen. We verwachten van alle
deelnemers aan het college dat ze ook deze teksten van te voren gelezen
hebben.
De colleges zijn een mix van hoor- en werkcolleges.

Method of Assessment

Toetsing vindt plaats door het schrijven van een KAVV (30%) en door een
afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Literature

Verplichte literatuur:
C. van der Kooi & G. van den Brink, Christelijke dogmatiek. Een
inleiding, Zoetermeer 2012.

Additional Information

Gezien de groepsgewijze verwerking van de stof geldt een
aanwezigheidsplicht van 80 %.
Behalve uitzonderlijke gevallen kan anders niet aan het tentamen worden
deelgenomen.

Recommended background knowledge

Globale kennis van Bijbel en kerkgeschiedenis.

General Information

Course Code G_SYS
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator prof. dr. H. van den Belt
Examiner prof. dr. H. van den Belt
Teaching Staff prof. dr. P.M. Wisse
prof. dr. H. van den Belt

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: