Dealing with the Material Record of the Past

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

o nadere kennismaking met de aard, reikwijdte, mogelijkheden en
beperkingen van materiële cultuur en het natuurlijk milieu als bron voor
kennis van verleden samenlevingen
o inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van indirecte bronnen door
opwerking (databases, modellen en analogieën)
o inzicht in de plaats van bronnen in het onderzoeksproces
o inzicht in de meerwaarde van gebruik van verschillende bronnen naast
elkaar, en daarmee de meerwaarde van een interdisciplinaire aanpak
o inzicht in basismethoden van dateren (absoluut en relatief)
o ervaring opdoen met het gebruik van materiële bronnen (practica)

Course Content

Overzicht van keuze en gebruik van, en oefening in de omgang met
materiële bronnen uit verschillende periodes. Toepassing in enkele case
studies, practica met individuele en groepsopdrachten.

Nadere kennismaking met:
- directe bronnen van materiële cultuur en het natuurlijk milieu door
overlevering zoals artefacten, ecofacten (botten, plantenresten,
pollen), biochemische resten (bijvoorbeeld C14, isotopen, DNA,
kookresten), sporen, structuren, complexen, landschap en bodem (behorend
bij empirisch onderzoek); en
- indirecte bronnen door opwerking zoals gegevensverzamelingen
(catalogi, database, kaarten), (digitale) modellen (oude landschappen,
3D reconstructies) en analogieën (zoals toepassingen uit de sociale
wetenschappen, etno-archeologie) voor begripsvorming van verleden
samenlevingen (behorend bij theoretisch onderzoek)
- basismethoden voor dateren

Teaching Methods

Hoor- en werkcolleges

Method of Assessment

De toetsing vindplaats door middel van werkopdrachten tijdens de
practica (30% van het eindcijfer) en een schriftelijk tentamen (70% van
het eindcijfer)

Entry Requirements

Omgaan met historische bronnen (ACASA BA jaar 1)

Literature

Renfrew, C. & P. Bahn 2016. Archaeology: Theories, Methods and Practice
(3rd Edition). Thames & Hudson.

Overige literatuur wordt tijdens het college beschikbaar gesteld.

Target Audience

BA studenten 1e jaar Archeologie en Oudheidwetenschappen.

Additional Information

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

General Information

Course Code L_AABAAXO101
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. J.W.H.P. Verhagen
Examiner dr. J.W.H.P. Verhagen
Teaching Staff dr. C. Cavallo
dr. J.W.H.P. Verhagen
dr. A.A.A. Verhoeven

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: