Elementary Latin 2

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Einddoel van de Basiscursus Latijn 1 en 2 samen is dat studenten na
afloop met behulp van grammatica, woordenboek en eenvoudig commentaar
Latijnse teksten op het niveau van het Centraal VWO-Examen Latijn
letterlijk kunnen vertalen én inhoudelijk op alinea-niveau kunnen
parafraseren. Dat betekent dat zij na afloop van de Basiscursus 2:
• hun kennis van basisvocabulaire, morfologie en syntaxis actief kunnen
inzetten bij het ontsluiten van teksten;
• kunnen omgaan met hulpbronnen (annotaties, woordenboek en vertaling)
en deze kunnen inzetten bij de interpretatie van teksten;
• en daarnaast inzicht hebben in de extra dimensie die kennis van de
brontaal aan bronnengebruik toevoegt en dit aan de hand van concrete
teksten kunnen illustreren.

Course Content

• Behandeling van grammatica uit Latinitas hoofdstuk 7 – 16.
• Lectuur, grammaticale behandeling en interpretatie van originele
Latijnse teksten van eenvoudig tot VWO eindexamen-niveau.
• Behandeling van de taalkundige concepten die nodig zijn voor inzicht
in de grammaticale structuur van eenvoudige Latijnse zinnen.
• Oefening in de omgang met hulpbronnen (annotaties, woordenboek en
vertaling).

Teaching Methods

werkcollege; 2x 3 uur per week.

Method of Assessment

• twee tussentoetsen tijdens de colleges (samen 30%)
• eindtoets in week 8 over alle behandelde stof (50%) en ongeziene
vertaling (20%)

Entry Requirements

Basiscursus Latijn 1 (of vergelijkbaar niveau; te toetsen door docent)

Literature

• H. Oranje, Latinitas. Cursus Latijn. Amsterdam: VU University Press
(ca. 45 euro)
• (toegang tot digitale versie van) H. Pinkster (red.), Woordenboek
Latijn/Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press (gedrukt ca. 50
euro)

Target Audience

Eerstejaars studenten Oudheidwetenschappen die zich willen specialiseren
in Latijn en geen VWO-eindexamen Latijn hebben.
De cursus staat open als keuzevak voor belangstellenden uit alle
opleidingen, mits zij voldoen aan de ingangseis (Basiscursus Latijn 1
afgerond of vergelijkbaar niveau).

Additional Information

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/.

General Information

Course Code L_AABAOHW109
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. C.H.M. Kroon
Examiner prof. dr. C.H.M. Kroon
Teaching Staff prof. dr. C.H.M. Kroon

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: