Latin in European Culture

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De leerdoelen van het vak zijn de volgende:
- Het vermogen te kunnen beargumenteren op welke manier het Latijn in de
periode 400-1650 als cultureel bindmiddel en als politiek instrument
functioneerde en de aard en samenhang van de traditie van het literaire
Latijn in die periode toe te lichten.
- Globale beheersing van periodisering, genrekenmerken,
taalontwikkeling. Globale kennis van de cultuurgeschiedenis 400-1650,
aan de hand van basisbegrippen en kernthema’s. Globaal inzicht in het
verband tussen literaire en visuele cultuur.
- Het vermogen een representatieve selectie fragmenten in vertaling te
identificeren en op elementair niveau te interpreteren.

Course Content

Aan de hand van chronologisch geordende korte passages (ca. 1p. OCT) in
vertaling wordt de ontwikkeling van de Latijnse taal en literatuur in
Late Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance (tot ca. 1650) geschetst en in
(cultuur-) historische context geplaatst. De nadruk ligt daarbij op
literaire teksten, die in verband worden behandeld met politieke,
religieuze, (kunst-) historische en filosofische ontwikkelingen. De
colleges vormen telkens een eenheid maar sluiten inhoudelijk op elkaar
aan. De sequentie die zo ontstaat geeft inzicht in de intellectuele
geschiedenis van Europa, de functie van het Latijn als politiek,
religieus en cultureel bindmiddel, het ontstaan en functioneren van de
literaire canon, en de osmose tussen antieke en postklassieke literatuur
en cultuur. Auteurs die aan de orde komen zijn Ammianus Marcellinus,
Augustinus, Gregorius van Tours, Einhardt, Abelard, Petrarca, Bruni,
Valla, Pius II, Sannazaro, Vida, Erasmus, Janus Secundus, Fracostoro,
Descartes en Spinoza.

Teaching Methods

Responsiecollege; studenten nemen ter voorbereiding op elk college
teksten door en nemen deel aan discussie.

Method of Assessment

Schriftelijke eindtoets (2/3)
Presentatie of Essay (student mag kiezen) (1/3)

Literature

• Syllabus (op Blackboard; met aanvullingen in fotokopie)
• Jan Bloemendal. Latijn, cultuurgeschiedenis van een wereldtaal,
Amsterdam: Athenaeum, 2016
• E. Auerbach, Mimesis; The Representation of Reality in Western
Literature, transl. W. Trask, Princeton Univeristy Press 1953 (div.
herdrukken; zie ook de oorspronkelijke Duitse editie Mimesis; Die
Darstellung der Wirklichkeit im abendländischen Literatur, Bern 1948, en
diverse vertalingen)
• Voor consultatie en zelfstudie van de context:
The New Pauly (online, Brill);
A. Grafton (etc) ed. The Classical Tradition, Harvard University Press,
2010

General Information

Course Code L_AABAOHW111
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator D. Rijser
Examiner
Teaching Staff D. Rijser

Practical Information

You cannot register for this course yourself; your faculty's education office carries out registration

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: