Multiculturalism in Ancient Rome

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

• Ervaring opdoen met de analyse van verschillende soorten antieke
bronnen
• Kennis verwerven met betrekking tot belangrijke discussies over
etniciteit en racisme in een Romeinse context, alsmede over romanisering
• Inzicht verwerven in het functioneren van het Romeinse rijk als
multiculturele samenleving
• Het verrichten van onderzoek op basis van oudheidkundige bronnen

Course Content

Het Romeinse rijk strekte zich over drie continenten uit en omvatte vele
volkeren en culturen. In hedendaagse debatten over multiculturalisme
worden de Romeinen dan ook regelmatig aangehaald. Voorstanders
beschouwen het rijk vaak als een schoolvoorbeeld van een harmonische
multiculturele samenleving, tegenstanders wijzen juist op de vermeende
rol van de “barbaren” in de ondergang van Rome. Achter deze polarisatie
gaat een complexe historische werkelijkheid schuil.

In deze cursus nemen we het Romeinse rijk als multiculturele samenleving
nader onder de loep. We maken daarbij gebruik van een verscheidenheid
aan antieke bronnen, zoals literaire teksten, munten, mozaïeken en
reliëfs. Hoe dachten de Romeinen over etniciteit en ras? Welke
denkbeelden hielden ze er over Grieken, Germanen, Joden en andere
bevolkingsgroepen op na? In hoeverre probeerden de Romeinen de
verscheidene volkeren binnen hun rijksgrenzen te romaniseren en in
hoeverre werden ze zelf door andere culturen beïnvloed? Kunnen we
eigenlijk wel een zinnig onderscheid aanbrengen tussen Romeins en
niet-Romeins?

Teaching Methods

1 hoorcollege per week (2 uur), 1 werkcollege per week (2 uur) gedurende
7 weken

Method of Assessment

- Participatie in werkcolleges (AVV)
- Een essay van 2500 woorden (40 %)
- Een schriftelijk tentamen (60 %)

Entry Requirements

Er is geen voorkennis vereist om dit vak te volgen.

Literature

Een selectie van academische teksten (artikelen, hoofdstukken uit
boeken) en primair bronnenmateriaal over multiculturalisme in het oude
Rome.

Target Audience

Vrij toegankelijk voor belangstellenden van alle studies.

Recommended background knowledge

Enige basiskennis van Romeinse geschiedenis is nuttig. Aanbevolen: De
Blois & Van der Spek, Een kennismaking met de oude wereld (7e herz.
druk).

General Information

Course Code L_AABAOHW206
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. M. Icks
Examiner dr. M. Icks
Teaching Staff dr. M. Icks

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: