Ancient Philosophy

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van deze collegereeks is het verwerven van kritische kennis van
de antieke filosofie. Dat wil zeggen dat je na dit college in staat bent
(1) met kennis van de behandelde thema's, (2) een aantal (antiek-)
filosofische kernbegrippen en (3) primaire bronnen in vertaling, (4) in
eigen woorden de ontwikkeling van de antieke filosofie in hoofdlijnen te
beschrijven.

Course Content

Dit college bestrijkt de Griekse en Romeinse filosofie van de 6e eeuw
v.Chr. tot de 7e eeuw n.Chr., en beoogt een thematische inleiding te
zijn in het gedachtegoed van de Voorsocratici, Sofisten, Socrates,
Plato, Aristoteles, Hellenistische denkers, Neoplatonisten en
Joods-christelijke denkers. De voornaamste te behandelen thema's zijn
natuurfilosofie, kenleer en zijnsleer en praktische filosofie. Deze
thema’s zullen aan de hand van primaire teksten (in vertaling) besproken
worden.

Teaching Methods

Interactief hoorcollege en werkcollege. Studenten GLTC lezen teksten
deels in brontaal.

Method of Assessment

Schrijfopdrachten (20%), schriftelijk tentamen (80%)

Entry Requirements

Geen.

Literature

Handboek Griekse en Romeinse filosofie, onder redactie van K.A. Algra,
F.A.J. de Haas, J.M. van Ophuijsen en C.G. Steel. Uitgave 5, augustus
2006 (niet in de handel, wordt via Canvas beschikbaar gesteld) en reader
Antieke Filosofie

Target Audience

Deze cursus is bedoeld voor eerstejaars GLTC en Oudheidwetenschappen,
maar is ook toegankelijk voor studenten van andere studierichtingen.

Additional Information

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

General Information

Course Code L_AABAXGO101
Credits 6 EC
Period P6
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. M. Martijn
Examiner prof. dr. M. Martijn
Teaching Staff prof. dr. M. Martijn

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: