Master Thesis Language and Culture Education

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student laat zien in staat te zijn volgens wetenschappelijke normen
onderzoek te doen en een eigen visie op het bestudeerde materiaal te
ontwikkelen. Van de student wordt verwacht dat hij/ zij kan bijdragen
aan het genereren van nieuwe wetenschappelijke inzichten en dat hij/ zij
in staat is om zelfstandig onderzoek uit te voeren. De student is in
staat hierover zelfstandig een wetenschappelijk verslag te schrijven dat
voldoet aan de conventies van de opleiding.

Course Content

De student laat in de Masterscriptie zien dat hij/ zij in het bezit is
van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het vakgebied.
Deze kennis wordt gerelateerd aan de onderwijspraktijk van het vak, op
zo'n manier dat deze samenhang laat zien met onderzoek (dan wel
vooronderzoek, dan wel verdiepend onderzoek) in het vak
praktijkonderzoek 2. De vakkennis is ingebed in een breed cultureel en/
of maatschappelijk kader. Ook bezit de
student theoretische en methodische inzichten op het vakgebied en kan
hij/ zij deze inzichten zelfstandig toepassen.

Teaching Methods

Individuele begeleiding

Method of Assessment

Begeleider en tweede lezer (meestal een combinatie van vakdocent en
vakdidacticus) bepalen in overleg of en op welk niveau is
voldaan aan de voorwaarden die aan een masterscriptie vanuit de
opleiding worden gesteld (zie het opleidingspecifieke
scriptiebeoordelingsformulier en de scriptiehandleiding).

Entry Requirements

Studenten moeten minimaal alle vakken van jaar 1 van de opleiding hebben
gehaald alvorens zij mogen beginnen aan de masterscriptie.

Target Audience

Tweedejaarsstudenten van de master Educatie in de Taal en
Cultuurwetenschappen, specialisatie Frans, Engels, Nederlands, GLTC

Additional Information

In de masterscriptie en het bijbehorende Praktijkonderzoek 2 worden
studenten uitgedaagd belangrijke speerpunten binnen de opleiding, zoals
de integratie van vakinhoud en vakdidactiek, terug
te laten komen.

General Information

Course Code L_AAMAEDUSCR
Credits 18 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. A.A. Kaal
Examiner
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: