Ancient History, Seminar

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Verdieping van de kennis van (het bronnenmateriaal voor) een onderdeel
van de Oude Geschiedenis, i.c. de geschiedenis van (de Griekstalige
provincies van) het Romeinse Rijk in de Vroege Keizertijd.
Kritisch beoordelen van en kennis opdoen uit antieke bronnen en
wetenschappelijke literatuur (in het Nederlands en Engels en, voor
zover de benodigde talige competentie aanwezig is, andere talen);
mondelinge samenvatting van verworven kennis; schriftelijke presentatie
met goede betoogopbouw, zorgvuldig taalgebruik en correcte verwijzingen
naar bronnen en literatuur.

Course Content

De wereld van Artemidorus: In de tweede eeuw van onze jaartelling
schreef Artemidorus, een Griek uit Klein-Azië, een handboek voor
toekomstvoorspelling aan de hand van dromen. In dit college zal
enerzijds aandacht worden besteed aan Artemidorus’ theorie en praktijk
van de toekomstvoorspelling aan de hand van dromen, in het kader van de
geschiedenis van deze vorm van divinatie. Anderzijds zal Artemidorus’
droomboek gebruikt worden als bron voor verschillende aspecten van de
sociale geschiedenis en de mentaliteitsgeschiedenis van het Romeinse
rijk in de Vroege Keizertijd.

Teaching Methods

Werkcollege

Method of Assessment

Aanwezigheid, wekelijkse opdrachten, werkstuk. Het eindcijfer is
gebaseerd op het cijfer van het werkstuk (minimaal een 6,0 op een schaal
van 1-10)

Entry Requirements

Geschiedenis van de Oudheid 1 en 2 of (een) andere
introductiecursus(sen) in de Oude Geschiedenis van in het totaal
minimaal 6 ects.

Literature

Nader op te geven.

Target Audience

Tweedejaars studenten Geschiedenis die het keuzepakket Geschiedenis van
de Oudheid en antieke cultuur hebben gekozen. Voor eerstejaars studenten
Oudheidwetenschappen (ACASA) is dit een oriëntatievak voor de
specialisatie Oude Geschiedenis.

Additional Information

Voor dit vak geldt aanwezigheidsplicht. Deze aanwezigheidsplicht
impliceert dat men maximaal twee bijeenkomsten van het college mag
verzuimen. Het niet bijwonen van een bijeenkomst dient te worden
gecompenseerd door schriftelijk aantoonbare voorbereiding van het
verzuimde college. Bij het verzuimen van meer dan één bijeenkomst zullen
ook aanvullende opdrachten worden opgelegd.

Recommended background knowledge

Politiek en Internationale Betrekkingen in Bronnen uit de Oudheid.

General Information

Course Code L_GOBAGES204
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. J.J. Flinterman
Examiner dr. J.J. Flinterman
Teaching Staff dr. J.J. Flinterman

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: