Roma Caput Mundi

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van deze cursus is:
1. studenten in theorie en praktijk inzicht te geven in de verschillende
manieren om het historische erfgoed van de
stad Rome te duiden.
2. onderzoeken van de thematiek van verbeelding, authenticiteit en
herinnering in de constructie en presentatie van het Romeinse
werelderfgoed tijdens een excursie van 14 dagen;
3. actieve kennismaking met het fascinerende heden en verleden van Rome,
waartoe een scala aan bekende en minder bekende
plaatsen wordt bezocht.

Course Content

Romea ls caput mundi, de stad der steden. Geen andere plek op de wereld
heeft zo’n belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Westerse
cultuur, vanaf de vroege Oudheid tot vandaag de dag. Die eeuwenlange
geschiedenis is nog altijd tastbaar op iedere straathoek in Rome, op
ieder plein, van het Capitool tot de Sint Pieter en van het klassieke
Forum Romanum tot Mussolini’s Foro Italico.

In deze cursus gaan we op zoek naar de verschillende manieren om dat
rijke historische erfgoed van Rome te duiden. Wat maakt Rome zo
bijzonder? Door de eeuwen heen hebben de ruïnes en kunstschatten van de
oudheid gediend als inspiratie voor artistieke en politieke verbeelding
overal ter wereld. Daarnaast heeft Rome gevoelens opgeroepen van
nostalgie, van illusionair terugverlangen naar een authentiek verleden.
En tegelijkertijd zijn locaties in de stad keer op keer gebruikt door
machthebbers als lieux de mémoire om de geschiedenis gekleurd weer te
geven. Welke betekenis hebben deze fenomenen nog voor het huidige Rome,
gekenmerkt door massatoerisme en globalisering?

Gedurende veertien dagen zullen we deze thematiek van verbeelding,
authenticiteit en herinnering in de constructie en presentatie van het
Romeinse werelderfgoed onderzoeken in hoorcolleges, stadsopdrachten en
werkcolleges ter plaatse. Deelnemers van de cursus maken actief kennis
met het fascinerende heden en verleden van Rome, waartoe een scala aan
bekende en minder bekende plaatsen wordt bezocht. De cursus wordt
afgesloten met een problematiserend essay.

Teaching Methods

Hoorcolleges, stadsopdrachten en werkcolleges ter plaatse.

Method of Assessment

Toetsing vindt plaats aan de hand van voorbereidende literatuurstudie
(20%), actieve deelname en een mondelinge presentatie (30%), en het
eindessay (50%).

Afstemming van leerdoelen en toetsen:
Leerdoel 1,2,3: literatuurstudie, deelname, mondelinge presentatie,
eindessay.

Entry Requirements

De cursus is een verbredingsmodule voor uitblinkende BA-studenten van
alle studierichtingen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije
Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud
Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, alsmede Amsterdam University
College, University College Groningen, University College Roosevelt en
University College Utrecht. Een positief BSA binnen de gevolgde
BA-opleiding is vereist voor deelname.

Literature

reader

Target Audience

zie voorkennis

Additional Information

De cursus betreft een tweeweekse excursie naar Rome en wordt
georganiseerd en gedoceerd door docenten van het Koninklijk Nederlands
Instituut te Rome. Voor meer informatie: www.knir.it

Kosten
De kosten verbonden aan deze cursus worden voor het grootste deel door
een KNIR-subsidie vergoed.
- Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in het KNIR. Hierbij is
tevens gelegenheid zelfstandig maaltijden te bereiden.
- De meeste entrées worden door het KNIR vergoed, maar houd rekening met
een bescheiden eigen bijdrage.
- Het KNIR verleent deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond
een tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-.
Studenten dienen zelfstandig de kosten te dragen van:
- Reiskosten tussen Nederland en Rome (maar zie boven) en persoolijke
kosten (eten, OV etc.)..

Deadline aanmelding
De cursus vindt plaats in de winter en de zomer van 2018; voor
inschrijving zie www.knir.it

Studielast
De studielast komt overeen met 6 ECTS (168 uur). De student dient met de
studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de
cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel
studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na
succesvolle afronding wordt door het KNIR een certificaat uitgereikt
waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

De studielast is als volgt opgebouwd:
a) Voorafgaand aan de excursie te Rome: zelfstandige bestudering van
collegestof en literatuuropdracht: 1 ECTS (28 uur)
b) Cursus te Rome (2 weken): actieve deelname, mondelinge presentatie en
essayopzet: 4 ECTS (112 uur)
c) Na afloop van de cursus (deadline nader bekend te maken): essay van
circa 2500 woorden: 1 ECTS (28 uur)

Custom Course Registration

De cursus vindt plaats in de winter en de zomer van 2018; Intekenen kan via http://www.knir.it/nl/cursusaanbod-2017-2018.html

General Information

Course Code L_KABAKGS304
Credits 6 EC
Period P1+2+3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. G.L.M. Burgers
Examiner prof. dr. G.L.M. Burgers
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Target audiences

This course is also available as: