Art, Market and Connoisseurship II: Modern Practices

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

1. Verwerven van kennis en inzicht in het functioneren van de
hedendaagse kunstmarkt voor beeldende kunst en de rol die de kunsthandel
speelt als bemiddelaar tussen kunstenaar en publiek, de impact die de
markt heeft op de productie van kunst, het kwaliteitsoordeel en op de
kunstgeschiedenis;
2. Verwerven van kennis en inzicht in de hedendaagse praktijk van het
connaisseurschap en de oordeelsvorming die daaraan ten grondslag ligt;
3. Grondige kennismaking met en reflectie op de culturele en
institutionele context waarin musea, veilinghuizen en kunsthandelaren
functioneren;
4. Het trainen van vaardigheden nodig voor het beoordelen van een
object, zowel wat betreft fysieke verschijningsvorm, conditie en het
(kunst)historische belang als de positie en de waarde ervan binnen de
hedendaagse kunstmarkt;
5. Verrichten van onderzoek naar de conditie, prijs en
(kunst)historische waarde van een of meerdere objecten aanwezig op de
markt (bijv. TEFAF) en verwerken van deze resultaten volgens
wetenschappelijke conventies in zowel een schriftelijke als mondelinge
voordracht die dient als museaal aankoopvoorstel.

Course Content

Aan de hand van (hoor)colleges en werkbezoeken aan galeries,
veilinghuizen, verzamelaars en persoonlijke gesprekken met de
betreffende specialisten (kenners, handelaren, museumdirecteuren) maakt
de student grondig kennis met de rol die de kunsthandel tegenwoordig
speelt als bemiddelaar tussen kunstenaar en publiek, met de impact die
de markt heeft op de productie van kunst en het kwaliteitsoordeel en op
de kunstgeschiedenis. De student leert reflecteren op de bijkomende
spanningsvelden en zijn of haar eigen positie daarbinnen. Tevens worden
academische vaardigheden die nodig zijn op dit terrein getraind, door
middel van interviews, een presentatie, een geschreven recensie en een
aankoopvoorstellen. De cursus wordt gegeven door eigen VU-docenten en
specialisten van buiten de VU.

Teaching Methods

.

Method of Assessment

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname, recensie (30 %), mondelinge
presentatie van en corresponderend schriftelijk aankoopvoorstel (50 %),
voorbereiding gesprekken en interviews (20%).

Matrijs van toetsen en leerdoelen:
Leerdoel 1: Recensie, Presentatie en Werkstuk
Leerdoel 2: Voorbereiding gesprekken en interviews
Leerdoel 3: Recensie Voorbereiding gesprekken en interviews
Leerdoel 4: Recensie, Presentatie en Werkstuk
Leerdoel 5: Recensie, Presentatie en Werkstuk

Entry Requirements

Bachelor MKDA of bachelordiploma Kunstgeschiedenis of equivalent.

Literature

De verplichte literatuur wordt aan het begin van de cursus bekend
gemaakt. Daarnaast verzamelt elke student ter voorbereiding van
werkbezoeken literatuur en maakt hiervan dossiers die voor algemeen
gebruik beschikbaar worden gesteld.

Target Audience

Deze module is een verplicht onderdeel voor masterstudenten Kunst- en
Cultuurwetenschappen met Kunst, Markt en Connaisseurschap als
specialisatie. De module staat ook open voor masterstudenten Kunst- en
Cultuurwetenschappen, Erfgoedstudies, Geschiedenis of andere relevante
specialisaties, ook van andere universiteiten (in overleg met
coördinator).

Recommended background knowledge

Bachelor MKDA of bachelordiploma Kunstgeschiedenis of equivalent.

General Information

Course Code L_KAMAKGS026
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. D. Meuwissen
Examiner dr. D. Meuwissen
Teaching Staff dr. D. Meuwissen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Excursion
Target audiences

This course is also available as: