Master Work Placement Communication and Information Studies

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Je voert werkzaamheden uit op het niveau van een WO-student of
-afgestudeerde, met een grote mate van zelfstandigheid. Het opdoen van
ervaring met betrekking tot werkhouding en beroepsvaardigheden en het in
praktijk brengen van academische kennis en vaardigheden. Het opdoen van
sociale vaardigheden (werkverhoudingen, omgangsvormen, arbeidsuren,
werktempo, het arbeidsproces). Het opzetten en uitvoeren van zelfstandig
onderzoek in de context van een, voor de opleiding relevante,
organisatie en op basis van de behoefte (en/ of de vraagstelling) van
die organisatie.

Mogelijk: voorbereiding op het onderzoek voor de scriptie. Resultaten
van het onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de stage kunnen worden
gebruikt voor de scriptie, maar alleen complementair aan het onderzoek
dat wordt uitgevoerd voor de masterscriptie.

Course Content

Je werkt minimaal twee maanden als stagiair in een organisatie
(bijvoorbeeld communicatiebureau, reclamebureau, overheidsinstelling,
culturele instelling, etc.) waar je verantwoordelijk bent voor de
communicatie op verschillende platformen (televisie, radio, websites,
sociale media, folders, etc.). Je verricht activiteiten die relevant
zijn voor je studie en voor het stagebedrijf. Daarnaast werk je
zelfstandig aan een onderzoek dat verband houdt met je masterscriptie.
Op basis van dit onderzoek kun je het stagebedrijf een gefundeerd advies
geven over verbetering van hun communicatieproces of -uitingen.

Teaching Methods

Participatie op de stageplek. Begeleiding door stagementor (van de
instelling) en stagebegeleider (van de opleiding).

Method of Assessment

De stage wordt beoordeeld door de stagebeleider met de aanduiding
'goed', 'voldoende' of 'onvoldoende'. De beoordeling wordt gebaseerd op
de
volgende documenten:
• Stageverslag
• Eindproduct(en)
• Beoordelingsformulier ingevuld door stagementor
• Beoordelingsformulier ingevuld door stagebegeleider

Entry Requirements

Toelating tot de master CIW: Taal en communicatie in organisaties.

Target Audience

Masterstudenten CIW: Taal en communicatie in organisaties.

Additional Information

In periode 2 wordt gegeven over de stage in de Master. Neem contact op
met de stagecoördinator (Charlotte van Hooijdonk;
c.m.j.van.hooijdonk@vu.nl) als je een stage hebt gevonden.

General Information

Course Code L_NCMACIWSTA
Credits 12 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Examiner dr. C.M.J. van Hooijdonk
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Target audiences

This course is also available as: