Master Work Placement Communication and Information Studies, Writing

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In dit vak kun je ervaring opdoen met de praktijk van het
tekstschrijven, en krijg je de kans om datgene wat je in je studie hebt
geleerd, toe te passen.

Course Content

Je werkt minimaal twee maanden als stagiair in een communicatie- of
tekstadviesbureau. Je doet ervaring op met de praktijk van het
tekstschrijven, en voert zelfstandig een klein onderzoekje uit naar de
schrijf- of tekstpraktijken op je stageplek.
Eventueel kun je je werkzaamheden afstemmen op de scriptie die je na je
stage gaat schrijven.

Teaching Methods

Begeleiding vanuit stageverlenende instelling door stagementor en
begeleiding vanuit de opleiding door stagebegeleider (een docent van de
opleiding). Beide op basis van afspraken in het stagecontract.

Method of Assessment

Je sluit je stage af door een eindgesprek te houden met de stagementor
en de stagebegeleider. In dit eindgesprek wordt je stageverslag
besproken en wordt gereflecteerd op het leerproces dat je hebt
doorgemaakt tijdens de stage. Het stageverslag moet voldoen aan de
voorwaarden die in het facultaire document 'Stagevoorwaarden FGW' staan.
Het stageverslag bevat ook een verslag over je eigen onderzoek. Het
stageverslag wordt beoordeeld met 'goed', 'voldoende' of 'onvoldoende'.

Literature

Afhankelijk van de stageplek en het onderwerp van het onderzoek.

Target Audience

Masterstudenten CIW: Schrijven en vertalen (specialisatie Schrijven)

General Information

Course Code L_NCMASCHSTA
Credits 12 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. M.J. van den Haak
Examiner dr. M.J. van den Haak
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Target audiences

This course is also available as: