Psychological Interventions in complex problems

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Opdoen van kennis over psychologische interventies die ontwikkeld zijn
om complexe psychische problematiek te behandelen, met aandacht voor
indicatiesstelling, effectiviteit en klinische toepassing in de
Nederlandse ggz.

Course Content

Veel pati├źnten die behandeld worden in de specialistische ggz hebben
last van complexe psychische problematiek. Dit vak is bedoeld om een
overzicht te bieden van een aantal specialistische vormen van
state-of-the-art psychotherapie die worden ingezet in de Nederlandse
ggz. Twaalf inhoudelijke experts (onderzoekers en behandelaren) uit het
klinische werkveld zullen in de hoorcolleges vertellen over hun
ervaringen met psychische stoornissen zoals borderline
persoonlijkheidsstoornis, Cluster-C persoonlijkheidsstoornissen,
suïcidaliteit, schizofrenie, complexe angststoornissen en chronische
depressie, en hoe deze stoornissen het beste behandeld kunnen worden. De
evidentie voor de effectiviteit van deze behandelingen wordt besproken,
en er is aandacht voor de juiste indicatiestelling en de klinische
toepassing in de praktijk. Bij sommige hoorcolleges worden
ervaringsdeskundigen uitgenodigd om hun persoonlijke verhaal te
vertellen. In de werkgroepen wordt gewerkt aan een verdieping van de
stof die in de colleges wordt behandeld.

Teaching Methods

12 hoorcolleges en 6 werkgroepen. Alle hoorcolleges en werkgroepen zijn
verplicht.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Literature

Verdiepende artikelen naar aanleiding van de stof die in de colleges
worden behandeld.

Target Audience

Het vak wordt sterk aangeraden voor studenten die de master klinische
psychologie willen gaan doen.

General Information

Course Code P_BPSINCP
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator prof. dr. M.J.H. Huibers
Examiner prof. dr. M.J.H. Huibers
Teaching Staff prof. dr. M.J.H. Huibers
dr. L.M. de Wit

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group