Master Clinic

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

a. zorgvuldige academisch-professionele oordeelsvorming : de student kan
zijn denken en werken evalueren en onderbouwen.
b. de integratie van het persoonlijk-professionele perspectief (hoe doe
ik het goed) met het academisch-wetenschappelijk perspectief ( hoe doe
ik het goed volgens de wetenschappelijke kennis) en het klinisch
perspectief (hoe doe ik het goed voor het cliëntsysteem}; de student kan
de verschillende perspectieven combineren en de verschillende keuzes en
alternatieven ontwerpen en construeren.
c. weloverwogen toepassen van en oefenen met orthopedagogische kennis en
vaardigheden: de student kan de gewenste kennis en vaardigheden
schetsen en toepassen.

Course Content

dit vak beoogt de verschillende masteronderdelen en de perspectieven die
daarin een belangrijke rol spelen te integreren. Het accent ligt daarin
op hoe je goed en verantwoord orthopedagogisch werkt en denkt. De
wetenschappelijk kennis en literatuur uit andere onderdelen (mn
theorievakken en bachelor) wordt gebruikt om te reflecteren op mogelijke
en wenselijke handelingsalternatieven en de onderbouwing van keuzes en
handelen .

Teaching Methods

Werkcolleges (verplichte aanwezigheid; okt-mei, 1x per twee weken) en
digitale hoorcolleges

Method of Assessment

1. Eerste volledige gevalsbeschrijving volgens de richtlijn van de
NVO. (Andere twee verplichte gevalsbeschrijvingen en de beoordeling
daarvan vallen onder het vak klinische stage).
2. N=1 beschrijving
3. Analyse van een dilemma
4. peer review over de gevalsbeschrijving

Literature

Verplicht:
Lingsma, M. (2018). Aan de slag met teamcoaching. Amsterdam: Boom

Ook verplicht:
Kies twee van de volgende handboeken (passend bij het gekozen werkveld
en/of stage):
(NB Een deel van deze boeken is al in bachelorvakken als verplichte
literatuur voorgeschreven) :
• Pameijer,N. & Beukering, T. van (2015). Handelingsgerichte
diagnostiek. Een praktijkmodel voor Diagnostiek en advisering bij
onderwijsproblemen. Leuven/Leusden: Acco. ISBN: 9789033455339
• Pameijer, N. & Draaisma,N. (2011). Handelingsgerichte diagnostiek in
de jeugdzorg. Leuven/Leusde:, Acco. ISBN:9789033485718
• Pameijer, N. & Van Laar-Bijman, E. (2007). Handelingsgerichte
diagnostiek. Een handreiking voor orthopedagogen en psychologen werkzaam
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Den Haag: Boom
Lemma. Niet leverbaar, zie canvas.
• Kraijer, D., Plas, J.J.&. Plas, J. (2014). Handboek psychodiagnostiek
en beperkte begaafdheid. Amsterdam : Pearson Benelux B.V
• Tak, J. A., Bosch, J. D., Begeer, S. M., & Albrecht, G. (2014).
Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en
adolescenten. Plaatsnaam: Tijdstroom


b) Aanvullende literatuur wordt via de studiehandleiding bekend gemaakt.

Target Audience

dit vak is bedoeld voor stagiaires Orthopedagogiek in hun
masteropleiding

Custom Course Registration

Studenten kunnen niet zelf intekenen voor een werkgroep studenten worden via Canvas ingedeeld in een werkgroep op grond van hun stage.

General Information

Course Code P_MACLINIC
Credits 6 EC
Period P1+2+3+4+5
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. T. Bosma
Examiner dr. T. Bosma
Teaching Staff dr. T. Bosma

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.