Policy and Practice of Educational Innovation

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

1. Studenten hebben kennis van en inzicht in de internationale
onderzoeksliteratuur op het gebied van beleid en organisatie van
onderwijsinnovaties;
2. Studenten zijn in staat kennis, vaardigheden en inzichten op het
gebied van beleid en organisatie van onderwijsinnovaties toe te passen
op concrete vraagstukken in de beleidspraktijk;
3. Studenten zijn in staat om op basis van grondige analyses van
problemen in onderwijsinstellingen een gewogen oordeel en advies te
geven over te maken beleidskeuzes;
4. Studenten nemen deel aan drie werkbezoeken bij verschillende
instellingen die werken met onderwijsinnovaties, maken kennis met
verschillende (toekomstige) beroepspraktijken en werken aan het opbouwen
van een relevant netwerk;
5. Studenten kunnen kritisch reflecteren op de werkbezoeken aan de
betreffende instelling vanuit de theorie uit de overige vakken van de
master en kunnen deze reflectie vertalen in een kritische blog.

Course Content

Gedurende het collegejaar worden diverse werkbezoeken georganiseerd bij
verschillende instellingen waarbinnen onderwijsinnovatie een rol speelt.
Hierbij valt te denken aan instellingen als de Gemeente Amsterdam, NEMO
Science Museum en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Deze
werkbezoeken hebben twee functies: (1) studenten maken kennis met en
reflecteren op onderwijsinnovaties in
uiteenlopende praktijken (2) studenten bouwen al gedurende hun studie
een relevant netwerk op. Studenten kunnen kiezen aan welke werkbezoeken
ze deelnemen, met een minimum van drie werkbezoeken per collegejaar.
Over deze werkbezoeken schrijven studenten een kritische blog.
Uitgangspunt van een blog is een kritische reflectie op de
desbetreffende (innovatieve) praktijk (of het beleid) vanuit de theorie
uit de overige vakken van de master.

In periode 5 kiezen studenten een instelling waar zij in groepsverband
een advies of
beleidsnotitie voor schrijven, op basis van een vraag of kwestie die
leeft in de betreffende praktijk. In periode 5 wordt begonnen met
hoorcolleges over onderwijsbeleid, theorie├źn over professionalisering
(van leerkrachten) en innovatie en verandering van onderwijspraktijken
en organisaties. De input uit deze colleges wordt gebruikt bij het
schrijven van de beleidsnotitie. Daarnaast krijgen de studenten
informatie over het schrijven van een deugdelijk advies of
beleidsnotitie. In werkgroepen worden de groepjes studenten ondersteund
in het schrijven van het advies, welke uiteindelijk wordt teruggekoppeld
aan de betreffende instelling. Het vak wordt afgerond met de beoordeling
van een individueel blog en het geschreven advies/beleidsnotitie
(groepsproduct).

Teaching Methods

Combinatie van hoorcolleges (waaronder gastcolleges van experts) en
werkgroepen/workshops.

Method of Assessment

Blog (30%) en advies of beleidsnotitie in groepjes (70%).

Custom Course Registration

Studenten dienen zich via VUnet zelf in te tekenen voor alle onderwijsactiviteiten van dit vak.

Recommended background knowledge

- Joseph, P.B. (eds.) (2011), Cultures of Curriculum (2nd Edition).
Mahwah: Erlbaum.
- Darling-Hammond, L. (2008). Powerful learning.

General Information

Course Code P_MBEPROI
Credits 6 EC
Period P2+3+4+5
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. M. van der Veen
Examiner dr. M. van der Veen
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture