European Constitutional and Administrative Law

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het vak beoogt studenten wegwijs te maken in de wijze waarop Nederlands
staats- en bestuursrecht wordt beinvloed door het Europese recht en
geeft een analysekader voor de behandeling van problemen die te maken
hebben met de integratie van Nederlands staats- en bestuursrecht en het
Europese constitutionele en materiële recht.

Course Content

Europees staats- en bestuursrecht betreft de integratie van het Europese
recht met het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Om hiermee vertrouwd
te raken worden de bevoegdheden van de Europese Unie met betrekking tot
wetgeving en bestuur bestudeerd en hun invloed op de Nederlandse
wetgevende en bestuurlijke bevoegdheden, alsmede de effecten van het
Europese materiële recht. Daarnaast wordt bezien hoe de Europese Unie de
Nederlandse rechtsbescherming van de burger beïnvloedt. Tenslotte wordt
bekeken welke invloed het Europese recht heeft, wanneer Nederland haar
recht spontaan aanpast aan dat van de Europese Unie.

Teaching Methods

De hoorcolleges worden zowel in hoorcollege als waar mogelijk in
socratische vorm gegeven; tijdens het werkcollege wordt een een aantal
van tevoren opgegeven oefenvragen besproken.

Method of Assessment

Één schriftelijk tentamen.

Literature

Wordt nader bekendgemaakt.

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor bijvakkers
en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

General Information

Course Code R_EurStBe
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator prof. mr. E. Steyger
Examiner prof. mr. E. Steyger
Teaching Staff prof. mr. E. Steyger

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: