International and European Criminal Law

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het vak beoogt studenten vertrouwd te maken met de relevante
internationaalrechtelijke Europeesrechtelijke ontwikkelingen op
strafrechtelijk terrein en de effecten daarvan op het Nederlandse
strafrecht (. Dit gebeurt aan de hand van het bestuderen en analyseren
van
wetenschappelijke literatuur en rechtspraak, het beantwoorden van vragen
en oplossen van casus op de werkgroepen en het schrijven van een paper.
Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Eindtermen: 1, 5, 7-10, 12-13.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Course Content

In dit vak staat de opkomst en ontwikkeling van het Europese strafrecht
centraal in vergelijking met het klassieke internationale strafrecht op
het gebied van strafrechtelijke samenwerking. In de eerste drie colleges
wordt aandacht besteed aan de harmoniserende invloed van het recht van
de Europese Unie op het nationale strafrecht en aan de rol van het
beginsel van wederzijdse erkenning in het strafrecht van de Europese
Unie. In de daarop volgende colleges staat de strafrechtelijke
samenwerking tussen lidstaten in de Europese Unie centraal. Aan de hand
van internationaalrechtelijke en Europese regelgeving worden enkele
samenwerkingsvormen, zoals de uitlevering en overlevering van personen
en de overdracht van gevonniste personen, besproken.

Teaching Methods

Hoorcolleges, gastcolleges en werkgroepen

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen en paper.

Literature

Wordt via Canvas bekendgemaakt.

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

General Information

Course Code R_IEStraf
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator dr. N. Rozemond
Examiner dr. N. Rozemond
Teaching Staff dr. N. Rozemond
mr. S.S. Buisman

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group, Lecture
Target audiences

This course is also available as: