Bachelor's Thesis in Communication Science

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van deze cursus heeft de student kennis en inzicht
in een deelterrein van de communicatiewetenschap, kan de student grote
hoeveelheden empirisch en theoretisch materiaal verwerken aan de hand
van een probleemstelling, kan de student een
communicatiewetenschappelijk betoog schrijven, heeft de student inzicht
in de samenhang van methodische beslissingen in empirisch onderzoek, en
kan de student communicatiewetenschappelijk empirisch onderzoek opzetten
en uitvoeren.

Course Content

De thesis dient ter afsluiting van de bacheloropleiding
Communicatiewetenschap en vormt een proeve van bekwaamheid in het
formuleren van een communicatiewetenschappelijke probleemstelling, het
zelfstandig beoordelen van relevante communicatiewetenschappelijke
literatuur, het schrijven van een onderzoeksvoorstel en het doen van, en
rapporteren over, empirisch onderzoek. Groepsgewijs wordt een onderzoek
uitgevoerd, waarover individueel wordt gerapporteerd.

Teaching Methods

Een plenair introductiecollege gevolgd door verplichte wekelijkse
werkgroepbijeenkomsten in subgroepen en individuele begeleiding. Naast
werkcolleges worden ook enkele plenaire colleges gegeven.

Method of Assessment

A. Individueel Inleiding en Theorie (10%),
B. individueel methodehoofdstuk (10%),
C. individueel resultatenhoofdstuk (10%) en
D. individuele inleiding/conclusie/discussie (10%),
E. individuele eindrapportage in de vorm van een BSc thesis (60%).
Het gemiddelde van onderdelen A t/m D dient minimaal voldoende te zijn.
De individuele BSc-thesis (onderdeel F) dient door zowel begeleider
(30%) als
door tweede lezer (30%) met minimaal een voldoende te worden beoordeeld.
Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht.

Entry Requirements

Kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn behaald, en 90 studiepunten van
het eerste en tweede jaar van het bachelorprogramma
Communicatiewetenschap zijn behaald.

Literature

Door student zelf gekozen artikelen

Target Audience

3e jaars bachelor CW studenten

Additional Information

Voorwaarde voor toekenning van het cijfer voor dit vak is dat ook
voldaan is aan de vereisten van het mentoraat jaar 3.

General Information

Course Code S_BTcw
Credits 18 EC
Period P5+6
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. A.M.J. van Hoof
Examiner dr. A.M.J. van Hoof
Teaching Staff E.F. Droog MSc
A.J.D. Bij de Vaate
drs. C.H.J. Vaneker
F. Loecherbach
M.J. Steijaert MSc
D. van Huijstee MSc
B.C. Brugman MSc
drs. M.C. van der Bom

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group, Lecture, Practical