Behaviour and Communication in Organizations

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van de cursus hebben studenten (a) een overzicht van theorieën
en modellen vanuit organisatiewetenschappen, communicatiewetenschap, en
andere relevante onderzoeksgebieden om gedrag en communicatie op het
werk te verklaren op het niveau van het individu, de groep, en de
organisatie als geheel, (b) kennis over een grote verscheidenheid aan
onderwerpen zoals werk-gerelateerde attitudes en motivatie,
groepsdynamica en teamwerk, besluitvorming en conflicthantering, macht
en leiderschap, en organisatieverandering, en (c) ervaring met het
toepassen van deze kennis bij het oplossen van relevante casussen.

Course Content

Theorieën en modellen vanuit organisatiewetenschappen,
communicatiewetenschap, en andere relevante onderzoeksgebieden worden
geïntroduceerd om gedrag en communicatie op het werk te verklaren op het
niveau van het individu, de groep, en de organisatie als geheel. Tijdens
de hoorcolleges wordt kennis gepresenteerd over een grote
verscheidenheid aan onderwerpen zoals werk-gerelateerde attitudes en
motivatie, groepsdynamica en teamwerk, besluitvorming en
conflicthantering, macht en leiderschap, en organisatieverandering. In
de bijbehorende werkcolleges wordt kennis toegepast door het oplossen
van een aantal relevante casussen in teamverband.

Teaching Methods

Hoor-, en werkcolleges. Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht.

Method of Assessment

Digitaal tentamen en uitwerking van relevante casussen in teamverband.

Literature

Boek: Kreitner, R., & Kinicki, A. (2013). Organizational Behavior (10th
ed.). New York, NY: McGraw Hill. Een editie van dit boek voor studenten
is te koop bij de VU boekhandel. Naast het boek bestaat de
cursusliteratuur uit een elektronische reader met enkele
wetenschappelijke artikelen. De inhoud van deze reader wordt bekend
gemaakt op de Canvas pagina van het vak.

Target Audience

Bachelor studenten CW en B&O.

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Explanation Canvas

Het is verstandig om voor aanvang van de cursus de Canvas pagina te
raadplegen voor aanvullende informatie.

General Information

Course Code S_GCO
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. J.W. Ouwerkerk
Examiner dr. J.W. Ouwerkerk
Teaching Staff dr. J.W. Ouwerkerk
dr. ir. K.J.P.M. van Erp
L.K.M. Berkelmans MSc

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: