Master's Thesis in Public Administration

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In staat zijn een wetenschappelijk bestuurskundig onderzoek te
ontwerpen, uit te voeren en daarover te rapporteren.

Course Content

De thesis vormt de afsluiting van de masteropleiding. De student maakt
een ontwerp voor een eigen, individueel empirisch onderzoek, voert dit
onderzoek uit en doet verslag van het onderzoek in zijn of haar
masterthesis. Het thema van het onderzoek wordt gekozen uit een ruim
aanbod van thesisgroepen. De thema's sluiten aan bij een van de seminars
uit de masteropleiding, onderdelen en projecten uit het
onderzoeksprogramma van de afdeling en/of specialisaties van docenten
van de afdeling Bestuurskunde.

Teaching Methods

Studenten worden ingedeeld in thesiswerkgroepen, waarbij de voorkeur van
studenten zoveel als mogelijk wordt gevolgd. Elke thesisgroep wordt
geleid door een docent die tevens de begeleider van de masterthesis is.
In de eerste fase vindt een reeks van groepsbijeenkomsten plaats die
worden besteed aan de uitwerking van het thema in individuele
probleemstellingen, gezamenlijke literatuurstudie en de ontwikkeling van
de onderzoeksopzet (ontwerp, methoden van dataverzameling en -analyse).
Daarna voert elke student zijn of haar eigen onderzoek uit, en worden
tussenproducten en conceptteksten in de thesisgroep en/of individuele
begeleidingsgesprekken besproken.
Voor ambitieuze studenten met een eigen onderzoeksvoorstel dat niet goed
past binnen een van de aangeboden thesisgroepen, bestaat de mogelijkheid
buiten het verband van een thesisgroep een individueel thesistraject te
volgen.

Method of Assessment

Individueel werkstuk

Entry Requirements

Studenten worden toegelaten tot de Masterhesis Bestuurskunde als zij de
twee vakken in periode 1 hebben gehaald en actief hebben deelgenomen aan
de twee vakken van periode 2

Literature

Zie betreffende thesiswerkgroep.

Target Audience

Masterstudenten Bestuurskunde

Custom Course Registration

De communicatie over de werkgroepen en het aangeven van de voorkeuren start in Oktober. Dit gebeurt via een aparte Canvascursus, omdat studenten dan nog niet aan de ingangseisen voor het vak Masterthesis Bestuurskunde (S_MTBK) voldaan kunnen hebben. Daarover wordt een email gestuurd. Zorg dus dat je je tijdig inschrijft in die aparte Canvascursus, want de communicatie en planning gebeurt via Canvas en loopt NIET via het persoonlijk rooster. Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar wordt je ingedeeld door de vakcoördinator. Je krijgt via een mededeling op Canvas te horen in welke thesisgroep je bent ingedeeld. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende onderdelen.

General Information

Course Code S_MTbk
Credits 18 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 600
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. ir. F.E. Six
Examiner dr. ir. F.E. Six
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group