Risk and Health Communication

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na een succesvolle afronding van deze cursus, verwachten wij dat
studenten:
- vertrouwd zijn met wetenschappelijke theorieën en onderzoek over het
voorspellen en veranderen van risico- en gezondheidsgedrag;
- vertrouwd zijn met wetenschappelijke theorieën en onderzoek over de
rol van boodschapfactoren en (sociale) media in de context van risico-
en gezondheidscommunicatie;
- theoretische kennis met betrekking tot risico- en
gezondheidscommunicatie kunnen toepassen op campagnes en interventies in
de praktijk (vanuit verschillende invalshoeken);
- kennis van en inzicht hebben in hoe campagne- en interventie-effecten
in de praktijk worden gemeten (en van bijbehorende valkuilen);
- in staat zijn om op basis van wetenschappelijke theorieën en onderzoek
te motiveren welke strategieën het beste kunnen worden ingezet bij
campagnes (het hanteren van media- en boodschapfactoren).

Course Content

Risico- en gezondheidscommunicatie wordt vaak ingezet om mensen te
informeren over gezondheidsrisico’s en hen te motiveren “gezond gedrag”
te vertonen. Voor onder andere de ontwikkeling van effectieve
gezondheidscampagnes en -interventies is het noodzakelijk dat je als
communicatiewetenschapper op de hoogte bent van de factoren die risico-
en gezondheidsgedrag voorspellen, hoe je die via communicatie kunt
beïnvloeden, en hoe je eventuele obstakels in het overtuigingsproces
kunt overkomen. Daarom bespreken we in deze cursus theorie en onderzoek
over het voorspellen en veranderen van risico- en gezondheidsgedrag.
Daarnaast bediscussiëren we de rol van (sociale) media en technologie in
deze context, en hoe campagne- en interventie-effecten in de praktijk
kunnen worden gemeten. Ook bevat de cursus gastcolleges van experts, die
aandacht besteden aan de relatie tussen theorie, onderzoek en praktijk.
In de werkgroep worden via opdrachten de besproken theorieën toegepast.

Teaching Methods

Hoorcolleges, gastcolleges (verplicht), werkgroepen (verplicht)

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen (individueel cijfer), opdracht(en), en individuele
participatie bij de opdracht(en).

Literature

De verplichte literatuur bestaat uit wetenschappelijke artikelen en
boekhoofdstukken. De literatuurlijst met verplichte literatuur zal
online beschikbaar zijn, en wordt voor aanvang van de cursus op de
Canvaspagina van het vak geplaatst.

Target Audience

2e jaars bachelor CW-studenten

Additional Information

Aanwezigheid bij de gastcolleges en werkgroepen is verplicht (wanneer
niet aan deze aanwezigheid wordt voldaan, kunnen de punten voor het vak
niet worden behaald; voor meer informatie, zie cursushandleiding). Zowel
bij de hoorcolleges als bij de werkgroepen wordt een actieve werkhouding
verwacht.

General Information

Course Code S_RGC
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. J. Veldhuis
Examiner dr. J. Veldhuis
Teaching Staff dr. G.M. van Koningsbruggen
dr. J. Veldhuis

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: