Functional Rehabilitation with Crowns

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : c(4), d(3), e(3), i(3)
VI : g(3), l(3)
VII : (4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Course Content

In dit blok leert de student hoe functieverlies van het kauwstelsel kan
ontstaan, en wanneer en hoe functieverlies door middel van solitaire,
indirect vervaardigde restauraties kan worden hersteld. In de eerste
helft van het blok ligt het accent op de behandelstappen, indiceren,
prepareren, afdrukken, scannen en op de vervaardigingprocedÊs van
solitaire indirecte restauraties. Er wordt ingegaan op de adhesieve
werking van tand en restauratie materialen en de voor- en nadelen van
indirecte restauraties. In de tweede helft wordt dieper ingegaan op het
passen, plaatsen, adhesief verlijmen en op het onderhoud en de nazorg
van solitaire indirecte restauraties. Ook wordt ingegaan op de
restaureerbaarheid en daarmee het behoud van een element, gerelateerd
aan de biologische breedte, ferrule en mogelijk herstel van een
endodontisch behandeld element. Daarbij speelt het kritisch kunnen
beoordelen, en indien nodig, het kunnen komen tot een betere kroon, een
belangrijke rol. In dit blok doet de student ook kennis op van de
materiaalkundige, technische, esthetische en biologische aspecten van de
materialen die een belangrijke rol spelen bij het vervaardigen van
indirecte restauraties zodat hij als toekomstig tandarts uit de
verschillende vervaardigingtechnieken een weloverwogen keuze kan maken
en de regie over het gehele proces (inclusief de tandtechnische
aspecten) kan voeren. Het preklinisch practicum indirecte restauraties
en de daarbij behorende werkbesprekingen zijn ondergebracht in de lijn
Tandheelkundige Vaardigheden IIB. (Zie aldaar.)

Method of Assessment

Bloktentamen met gesloten en/of open vragen. Een schriftelijke toets
materiaalkundepracticum maakt deel uit van het bloktentamen.

Literature

Orale Functieleer:
Anselm Wiskott HW. Fixed prosthodontic - principles and clinics.
Quintessence Publishing Co. Ltd, 2011.
Creugers NHJ, Witter DJ, Baat C de. Kronen en bruggen. Theoretische
uitgangspunten en praktische handreikingen. Prelum, 2015.
Laverman JV. Volledig keramische restauraties. Houten: Prelum, 2007.

Materiaalkunde:
Noort, R. van. Introduction to dental materials. 4th Revised edition.
Elsevier Health Sciences 2013.

Additional Information

Niet-verplicht onderwijs

General Information

Course Code T_FUNCTIEKR
Credits 7 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. J. Muris
Examiner dr. J. Muris
Teaching Staff prof. dr. C.J. Kleverlaan
prof. dr. A.J. Feilzer

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical