Functional Rehabilitation with Implantology and Chirurgical Periodontology

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : e(4), k(4), l(4)
II : a(4)
III : c(4), d(4)
VI : m(4), n(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B2.

Course Content

Het doel van deze lijn is de mogelijkheden die orale implantologie
biedt, te implementeren in het denken van de afgestudeerde tandarts om
daarmee inzicht te verschaffen over de mogelijkheden en beperkingen van
deze behandeloptie. Daartoe komen de basisprincipes van het implanteren
aan de orde, de diagnostiek en indicatie, genezing en osseointegratie,
esthetiek, implantaatsystemen, verschillende behandelsituaties en
verschillende soorten suprastructuren met bijbehorende
behandelprocedures. De student verricht in de lijn preklinische
oefeningen en krijgt daarna de gelegenheid kennis te maken met
patiëntenbehandeling met implantaten en suprastructuren. Tevens komen
aan de orde de celbiologische aspecten van de orale implantologie
(mechanische adaptatie van botweefsel; regeneratie van kaakbot bij orale
implantologie; weefselreacties tijdens en na de implantatieprocedure;
peri-implantaire weefsels).
Daarnaast leert de student de theorie en praktijk van verschillende
parodontale (en peri-implantaire aandoeningen), het behandelen van
parodontale aandoeningen door middel van chirurgische technieken en de
effecten daarvan en tenslotte verricht de student op een varkenskaak
parodontale chirurgie en leert verschillende hechttechnieken.

Teaching Methods

Hoorcollege, werkgroep, practicum

Method of Assessment

De lijn wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
- de student heeft een voldoende resultaat voor het tentamen
(open/gesloten vragen) behaald;
- de student heeft deelgenomen aan alle werkgroepen;
- de student is geslaagd voor de preklinische toets ‘het afdrukken van
implantaten’;
- de student voor minstens één (EBK) patiënt de diagnostiek, indicatie
en behandelings-planning van één of meer implantaten heeft uitgevoerd
- de student is aanwezig geweest bij het plaatsen van het implantaat of
de implantaten
- de student heeft bij een eigen of een andere (EBK) patiënt implantaten
afgedrukt ten behoeve van de te vervaardigen suprastructuur, en heeft
deze ook geplaatst en heeft hiervoor een voldoende behaald;
- een goedgekeurd verslag is toegevoegd van deze klinische
implantologiestage aan het portfolio;
- de student een halve dag stage heeft gelopen bij de paropolikliniek en
hiervan een goedgekeurd verslag heeft toegevoegd aan het portfolio;
- de student heeft geassisteerd bij een door een medewerker van de
afdeling parodontologie uitgevoerde flapoperatie.

Literature

Vakgebied implantologie
• AVOORT PGGL VAN DER. Nazorg bij implantaten Houten: AccreDidact, 2014
• BROGGINI N, BUSER D, COCHRAN DL. Glossary of oral and maxillofacial
implants. Quintessence Publishing Co, Ltd., 2009.
• FEINE JS, CARLSSON GE. Implant overdentures. Quintessence Publishing
Co, Ltd. 2003.
• FIJNHEER C, LANGHORST FR. Het vervaardigen van een boormal. Amsterdam:
ACTA, 2019.
• FIJNHEER C, LANGHORST FR. Handleiding voor het plaatsen van een
suprastructuur op Straumann implantaten. Amsterdam: ACTA, 2019.
• FIJNHEER C, LANGHORST FR. Handleiding Afdrukken op implantaten ACTA
2019
• GOODACRE CJ. Clinical complications of osseointegrated implants. J.
Prosthet Dent 2003;90:121-132.
• JOKSTAD A. Osseointegration and dental implants. Wiley-Blackwell,
2009.
• LANG NP, LINDHE J . Clinical Periodontology and Implant Dentistry 2015
2-Volume Set, sixth edition John Wiley Blackwell ISBN978-0470-67248-8
Hoofdstukken:3,4,5,11,17,26,33,42,48,50,52,54,57,60.
• MEIJER H, DE LANGE G. Prothetiek en orale implantologie. Houten: Bohn
Stafleu Van Loghum 2007. Naslagwerk
• PJETURSSON BE, LANG NP. Prosthetic treatment planning on the basis of
scientific evidence. J Oral Rehabil 2008; (35) Supplement 1:72-79.
• Renouard F, Rangert B. Risk factors in implant dentistry. Quintessence
Publishing Co, Ltd. 2008. Hfdst 3,6,7
• VAN WAAS MAJ, VAN DER Beld AW. Het behandelplan, ACTA QP, 2006.
• WISMEIJER D. FIJNHEER C. De chirurgische fase met behulp van het
Straumann Dental Implant System. Amsterdam: ACTA, 2014.
• WISMEIJER D. FIJNHEER C. Guided surgery met behulp van het Straumann
Dental Implant System. Amsterdam: ACTA 2014.

Vakgebied orale celbiologie
• Syllabus: 1) mechanische adaptatie van botweefsel; 2) peri-implantaire
weefsels; 3) regeneratie van kaakbot bij orale implantologie; 4)
weefselreacties tijdens en na de implantatieprocedure.
• Handouts colleges
• DAVIES JE. Understanding peri-implant endosseous healing. Journal of
Dental Education 2003;67:932-949.
• TADJOEDIN ES et al. Histological observations on biopsies harvested
following sinus Floor elevation using a bioactive glass material of
narrow size range. Clinical Oral Implants Research 2000;334-344.
• TERHEYDEN H, LANG NP, Bierbaum S, Stadlinger B. Osseointegration –
communication of cells. Clin Oral Impl Res 2012;23:1127-1135. (met
3Danimatie op dvd Cell-to-Cell).
• ZERBO IR et al. Localisation of osteogenic and osteoclastic cells in
porous beta-tricalcium phosphate particles used for human maxillary
sinus floor elevation. Biomaterials 2005;12:1445-1451.

Vakgebied parodontologie
• BEERTSEN W. et al. Parodontologie: Houten, Bohn Stafleu van Loghum,
2009.
• BERGLUNDH T, WENNSTRÖM JL, LINDHE J. Long-term outcome of surgical
treatment of peri-implantitis. A 2-11-year retrospective study. Clin
Oral Implants Res. 2018 Apr;29(4):404-410.
• CHAMBRONE L, DE CASTRO PINTO RCN, CHAMBRONE LA. The concepts of
evidence-based periodontal plastic surgery: Application of the
principles of evidence-based dentistry for the treatment of
recession-type defects. Periodontol 2000. 2019 Feb;79(1):81-106.
• KALDAHL WB, KALKWARF KL, PATIL KD, MOLVAR MP, DYER JK. Long-term
evaluation of periodontal therapy: I. Response to 4 therapeutic
modalities. J Periodontol. 1996 Feb;67(2):93-102.
• KORDBACHEH CHANGI K, FINKELSTEIN J, PAPAPANOU PN. Peri-implantitis
prevalence, incidence rate, and risk factors: A study of electronic
health records at a U.S. dental school. Clin Oral Implants Res. 2019
Apr;30(4):306-314.
• LEE CT, HUANG YW, ZHU L, WELTMAN R. Prevalences of peri-implantitis
and peri-implant mucositis: systematic review and meta-analysis. J Dent.
2017 Jul;62:1-12.
• Handouts college Peri-implantitis
• Handouts college Muco-gingivale chirurgie

Recommended background knowledge

De lijn sluit aan bij diverse bachelorblokken: ‘Cellen en weefsels’,
‘Parodontitis I’ en ‘Parodontitis II’, bij ‘Vorm en Functie’,
‘Functieherstel met kronen’, en ‘Functieherstel met bruggen’. Daarnaast
bij de masterblokken: ‘Functieherstel met uitneembare voorzieningen’ en
‘Diagnostiek en Rehabilitatie’.

General Information

Course Code T_M2LFICP
Credits 10 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator drs. T.M.H. de Jong
Examiner drs. T.M.H. de Jong
Teaching Staff prof. dr. J. Klein Nulend
drs. T.M.H. de Jong
K. Zygogiannis

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group, Lecture, Practical