Scientific Training

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

II : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4)
III : f(4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

Dit blok is bedoeld om studenten een wetenschappelijk onderzoek te laten
doen in een deel van de tandheelkunde, dan wel een gerelateerd bio-
medisch vakgebied. Door niet alleen over onderzoek te lezen, maar ook
door het zelf uitvoeren ervan wordt een kritische wetenschappelijke
houding bevorderd. Dit is o.a. van belang om nieuwe ontwikkelingen in
het klinisch handelen goed te kunnen beoordelen. Het blok bestaat uit
een onderzoekstage. In deze onderzoekstage doet de student een eigen
(deel) onderzoek of verricht een uitgebreide literatuurstudie. De
resultaten worden beschreven in een scriptie en worden mondeling
gepresenteerd.

Teaching Methods

Onderzoeksstage, scriptie

Method of Assessment

Het blok wordt afgesloten met een scriptie (masterthesis). De
beoordeling geschiedt op basis van de wijze van uitvoering van het
project, de stage (40%), de scriptie (40%) en de presentatie (20%). Elk
van deze drie onderdelen dient met een voldoende afgesloten te worden.

Entry Requirements

Ingangseis voor deze lijn is dat het blok Voorbereiding
wetenschappelijke scholing, MA2 met een voldoende afgerond moet zijn.

Literature

De gebruikte literatuur wordt door de student grotendeels zelf verzameld
en wordt bepaald door het gekozen project.

Additional Information

Gedurende het blok maakt de student zoveel mogelijk deel uit van de
afdeling/sectie van waaruit het project wordt begeleid. Aan het eind van
het blok presenteert iedere student de uitkomsten van zijn/haar project
en beschrijft de resultaten van het onderzoek in een scriptie.

General Information

Course Code T_M3WETVDIEP
Credits 16 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 600
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. I.H.A. Aartman
Examiner dr. I.H.A. Aartman
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself