Dentist and Science

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : j (2)
II : b (3), c(3), d(3), e(3), f(3)
VII
Voor verklaring van de competenties zie de OER.

Course Content

Het hoofdthema van dit blok is evidence based tandheelkunde. Het blok
bouwt voort op het blok Introductie en Mens en Wetenschap. De student
leert op een
wetenschappelijk verantwoorde wijze problemen op te lossen en
(patiënten)vragen te beantwoorden. De student leert als toekomstig
clinicus om te gaan met
kennis en informatie. Er wordt aandacht besteed aan klinische
besliskunde en de impact hiervan op gebitsgezondheid. Een belangrijk
onderdeel is dat de student inzicht krijgt in zijn (röntgen)diagnostiek
en het effect daarvan op de gebitsgezondheid van de patiënt.
Er zal veel aandacht geschonken worden aan de systematiek van het vinden
van wetenschappelijke antwoorden op klinische vragen. Voor dit alles is
het goed kunnen lezen van wetenschappelijke literatuur en een goed
begrip hebben van uitkomstmaten van onderzoek een must. Ook hiermee zal
geoefend worden.

Trefwoorden van het blok zijn: diagnostische testen, onderzoeksvragen
(PICO-vragen)
uit de domeinen diagnose, etiologie, prognose, therapie en preventie,
onderzoeksdesigns (gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek,
cohortonderzoek, patiënt-contoleonderzoek, cross-sectioneel onderzoek,
systematische literatuuroverzichten en meta-analysen), risk of bias,
directness of
evidence, richtlijnen voor de praktijk, statistiek, analytische
besliskunde, utiliteiten en expertsystemen.

Teaching Methods

Hoorcolleges, werkgroepen, huiswerkopdrachten ter voorbereiding op de
werkgroepen, presentaties en zelfstudie.

Method of Assessment

Presentatie (in groepsverband) van een uitgewerkte PICO-vraag volgens de
principes van evidence based tandheelkunde.
Inleveren van een schriftelijk verslag van de PICO-vraag.
Peer assessment (studenten beoordelen elkaars bijdrage aan het uitwerken
van de PICO-vraag).
Schriftelijk tentamen met open en meerkeuzevragen.

De presentatie, de peer assessment en het schriftelijk tentamen moeten
voldoende zijn om het blok met een voldoende af te ronden.

Het cijfer van de presentatie maakt 30% uit van het blokcijfer en het
tentamen 70%.

Literature

Literatuur (artikelen) waarmee in het blok wordt gewerkt, wordt aan het
begin van het blok opgegeven in de Canvascursus.

Target Audience

Studenten Tandheelkunde

Additional Information

Het volgen van alle werkgroepen wordt ten zeerste aanbevolen en is voor
een deel ook noodzakelijk voor de groepsopdracht.

Custom Course Registration

De student volgt de werkgroepen volgens het rooster in de eigen groep zoals ingedeeld door het Planningsbureau. Aparte inschrijving is niet nodig.

Explanation Canvas

Voor alle werkgroepen dienen huiswerkopdrachten vooraf te worden
gemaakt. Deze zijn te vinden in de Canvascurus.

Recommended background knowledge

Blok Introductie
Blok Mens en Wetenschap

General Information

Course Code T_TANDWET
Credits 5 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. I.H.A. Aartman
Examiner dr. I.H.A. Aartman
Teaching Staff P. van der Wouden MSc
dr. A.J. van Wijk
mr. drs. M. Bozia
dr. R.C. Hoogeveen MSc
dr. I.H.A. Aartman
dr. W.E.R. Berkhout
prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden
dr. J.H.G. Poorterman
dr. D. Duijster

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group, Other