Pre-operative Techniques IIA

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : d(3), e(2), h(1), i(1), j(1)
V : d(4), h(4), i(3)
VI : g(3), i(3)
VII
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B artikel 2.1.

Course Content

Tijdens het practicum van de Lijn TV IIA doet de student ervaring op met
materialen en instrumentarium die een belangrijke rol spelen bij de
behandeling van de cariologische- en endodontologische problemen. Het
onderwijs omvat de diagnostiek, preparatie en restauratie van
natuurlijke carieuze gebitselementen (en/of frasaco elementen) en de rol
die zij vervullen in het
tandheelkundig behandelplan.

Teaching Methods

Practica

Method of Assessment

Tijdens het practicum worden de volgende toetsen afgenomen:
1. excaveer-/restaureertoets-presentatie (diagnostisch)
2. endodontologische opening/behandeling van het dentino-pulpale
complex (beoordelend)
3. excaveer-/restaureertoets
Bij practica en werkgroepbijeenkomsten is de student verplicht ten
minste 90% van de bijeenkomsten bij te wonen en zich op deze
bijeenkomsten terdege voor te bereiden. In het geval de student minder
dan 90% heeft bijgewoond dient het practicum opnieuw te worden gevolgd,
dan wel kan de examencommissie aanvullende opdracht(en) laten
verstrekken.

Literature

• LOVEREN C. VAN, WEIJDEN G.A. VAN DER. Preventieve tandheelkunde.
Bohn Stafleu Van Loghum, 2000
• NOORT R. VAN, Introduction to dental materials. 4th edition.
Elsevier Health Sciences 2013.
• ROETERS J., KLOET H.J. DE. Esthetische tandheelkunde. STI, 1998.
• STRIJP A.J.P. VAN, AMERONGEN J.P. VAN, KLOET H.J. DE, LOVEREN C.
VAN, PENNING, C., ROETERS, F.J.M., VERHOEF, A. Cariëslaesies: diagnose
en behandeling. Zesde, geheel herziene druk, Prelum uitgevers, 2015.
• THODEN VAN VELZEN, S.K., WESSELINK ,P.R. , et al.
"Endodontologie", Houten / Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum 3e druk,
2010.
• Cariologie, Informatiebulletin (CEP) ACTA (Studiewebversie).
• Handleiding CEP prekliniek Cariologie 2e studiejaar (Canvasversie).
• Digitale Syllabus wortelkanaalbehandeling 2018-2019, ACTA.
• Werkboek lijn Endodontologie 2018-2019, ACTA.

Additional Information

De gehele Lijn TV IIA maakt deel uit van het dossier boorlicentie. Het
dossier boorlicentie is een toegangseis voor de lijn Preventie en
behandeling (Ba3). (Zie voor een verklaring van het dossier boorlicentie
OER Bachelor, deel B, artikel 4.6.3).

Explanation Canvas

Raadpleeg de Canvas cursus regelmatig, hier staat alle benodigde
informatie. Als u ons wilt mailen gebruik dan uw ACTA e-mailadres en
stuur een mail naar secretariaatprekliniek@acta.nl.

General Information

Course Code T_TVIIAVORMD
Credits 1 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. M.A. Klaassen
Examiner dr. M.A. Klaassen
Teaching Staff A.B.M. Weeink
drs. I.Q. Pietersen
drs. A. Verhoef MA
drs. G. de Jong
drs. H.W. van Bruggen MSc
T.S. van Ligten MSc
drs. A.N. van Vught
drs. B.B.M. Kemp
drs. Z. Assy
drs. M.C. Kersten
drs. J. de Goede

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group, Practical