Safety Exam

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van de veiligheidstoets is het toetsen van de basiskennis over
veiligheid op en om het laboratorium. Deze basiskennis kan worden
opgedaan tijdens het college en tijdens de
facultaire introductie en door de stof door te nemen die beschikbaar
wordt gesteld op Canvas.

Course Content

In deze module leert u een aantal richtlijnen kennen voor veilig werken.
Werken in en rond de VU in laboratoria en andere werkruimten vereist dat
men zich bewust is van deze richtlijnen en ernaar handelt.
Ongevallen kunnen juist plaatsvinden door onvoldoende kennis van de
gevaren en het veronachtzamen van de veiligheidsregels. Door naar de
richtlijnen te handelen en deze toe te passen kan niet alleen materiƫle
schade, maar
ook menselijk leed worden voorkomen. Tevens vindt u in het begeleidende
boekje een aantal richtlijnen voor milieubewust werken.
Laboratoriumwerkzaamheden kunnen het milieu op velerlei wijze belasten
(gebruik van schadelijke stoffen, energie, koelwater etc.). De
richtlijnen beogen de negatieve invloeden op het milieu zo gering
mogelijk te laten zijn.

Teaching Methods

1 college, verder zelfstudie en toetsing via Canvas
Zoek de cursus "FEW_VEILIGHEIDSTOETS_9999_1" op Canvas en enroll.
Daarna kan de stof worden bekenen en de toets worden gemaakt.

Method of Assessment

Online toets op Canvas die individueel gemaakt wordt.
Je hebt max. 3 pogingen om minimaal 27 van de 36 vragen goed te
beantwoorden. Tijdens de toets is er geen tijdslimiet.

Literature

Veiligheidsboekje en overige info via Canvas

Target Audience

1SBI

Additional Information

De veiligheidstoets moet met goed gevolg zijn afgerond, anders kan niet
worden ingeschreven voor het practicum natuurkunde voor SBI ( X_420193).
Deadlines zullen worden gecommuniceerd via de Canvas site van deze toets
X_000022.

Custom Course Registration

Eerste jaars studenten worden in principe ingeschreven op het vak (X_000022), maar moeten zich wel zelf aanmelden via Canvas "FEW_VEILIGHEIDSTOETS_9999_1"

Recommended background knowledge

geen

General Information

Course Code XB_000022
Credits 0 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator drs. P. van Hoorn
Examiner drs. P. van Hoorn
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: