Bachelor Project Medical Physics

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Oriƫntatie en voorbereiding op de MNW-masterspecialisatie Medische
fysica (Medical Physics) in de MNW-masteropleiding.

Course Content

Nadere kennismaking met en verdieping in medisch fysica. In dit project
voert de student een opdracht uit, waarmee hij/zij laat zien kennis en
vaardigheden op het gebied van theorie, experimenteel werk, data
analyse, schriftelijk en mondeling rapporteren, etc., kan toepassen in
een project van beperkte omvang op het gebied van de medische fysica.
De bacheloropdracht is daarmee een 'proeve van bekwaamheid'.

Teaching Methods

Bestudering van leerboek en andere relevante vakliteratuur d.m.v.
begeleide zelfstudie, uitvoering van een opdracht aan de hand van een
beperkte probleemstelling onder leiding van een stafmedewerker,
schriftelijke en mondelinge verslaggeving. Er is een handleiding
bacheloropdracht beschikbaar.

Method of Assessment

Met beoordelingsformulier uit de handleiding Bachelor Stage op basis van
verrichte werkzaamheden, mondelinge voordracht, schriftelijke rapport.

Entry Requirements

1MNW, 2MNW en bij voorkeur de 3MNW-vakken Medische Beeldvorming en
Inleiding Medische Beeldbewerking

Literature

Nader te bepalen voor betreffende opdracht in overleg met begeleider.

Target Audience

3MNW

General Information

Course Code XB_430085
Credits 12 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. ir. T.J.C. Faes
Examiner dr. ir. T.J.C. Faes
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: