Bachelor Project Mathematics

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van het bacheloproject kan de student

1. onder begeleiding een wiskundig of toegepast wiskundig
literatuuronderzoek of onderzoeksproject plannen en uitvoeren;
2. zelfstandig nieuwe wiskundige kennis en vaardigheden verwerven, en
wiskundige informatie verzamelen, via literatuurstudie, internet, of
zelfstandig wiskundig onderzoek;
3. een helder wetenschappelijk verslag schrijven over het uitgevoerde
onderzoek;
4. zijn/haar onderzoeksresultaten begrijpelijk mondeling presenteren aan
medestudenten en docenten.

Course Content

Het bachelorproject is een proeve van bekwaamheid waarin de student laat
zien dat zij/hij de in de bacheloropleiding verworven kennis en
vaardigheden kan toepassen door het uitvoeren van een project van enige
omvang, en daarover zowel mondeling als schriftelijk kan rapporteren.

Het bachelorproject bestaat uit een literatuurstudie of een beperkt
onderzoeksproject onder leiding van een docent, over een deel van de
wiskunde naar keuze van de student. In de regel zal de docent de student
adviseren over het vinden van een geschikt onderwerp.

Entry Requirements

Om te mogen starten aan het bachelorproject, moet de student minstens
120 EC uit de BSc Mathematics hebben behaald.

Target Audience

Jaar 3 van de BSc Mathematics (algemene en biomedische variant)

Additional Information

Aanwezigheid bij de door de trajectbegeleiders georganiseerde
bijeenkomsten is verplicht. Plagiaat is uiteraard niet toegestaan: op de
ingeleverde bachelorscriptie zal een plagiaatcheck worden uitgevoerd.

Explanation Canvas

Deadlines en verplichte bijeenkomsten zullen worden aangekondigd op
Canvas.

Recommended background knowledge

Afhankelijk van het gekozen onderzoeksproject.

General Information

Course Code X_400581
Credits 12 EC
Period P4+5+6
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. R.C.A.M. van der Vorst
Examiner prof. dr. R.C.A.M. van der Vorst
Teaching Staff dr. F. Pasquotto
prof. dr. R.C.A.M. van der Vorst

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: