Innovation Project Diagnostics & Health

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Entry Requirements

Een goede basiskennis van de exact-wetenschappelijke achtergrond van
life sciences (en bijbehorende fysische en chemische principes) is een
vereiste.

Target Audience

- 2SBI (verplicht vak)
- Studenten in de natuurwetenschappen die deelnemen aan de verbredende
minor SBI ("Minor SBI for Science studenten") (verplicht vak)
- 3MNW, 3S, 3FAR (keuzevak)

Additional Information

Het project valt in periode 3 en vereist een voltijds studie-inzet. De
student zal voltijds beschikbaar moeten zijn voor deelname aan
groepswerk. Het aantal contacturen ligt tussen de 8 en 12 uur per week.
Enige
basiskennis van bedrijfskunde en sociale
wetenschappen is gewenst,
bijvoorbeeld door deelname aan de volgende vakken:
- Kernthema’s organisatiewetenschappen
- Technology & Innovation

Kennis en vaardigheden opgedaan uit onderstaande vakken kunnen goed
worden benut:
- Inleiding SBI
- Innovatiewetenschappen
- Ondernemerschap & Innovatie
- Innovatieproject Geneesmiddelen
- Innovatieproject Energie
- Van gen tot geneesmiddel
- Fysica en medische fysica 1
- Levende chemie
- Analyse en diagnostiek

General Information

Course Code X_420225
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. ir. I. Heller
Examiner dr. ir. I. Heller
Teaching Staff dr. ir. I. Heller
dr. E. Ruijter
dr. K.D. Augustijn

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: