Medical Natural Sciences and Society

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van het vak is om
- inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke rol van medisch
natuurwetenschappelijk onderzoek,
- academische vaardigheden zoals schrijven, spreken en discussiëren te
ontwikkelen,
- een eerste aanzet te zijn voor de oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Course Content

De cursus zal bestaan uit twee onderdelen:

1. Loopbaanperspectief, met een aantal gastcolleges en interviews van
mensen die in een biomedisch beroep werkzaam zijn of waren en/of die een
biomedische opleiding hebben genoten. Dit onderdeel wordt afgesloten met
een individueel reflectieverslag.

2. Groepsopdracht, waarin een groep van meerdere studenten een medisch-
maatschappelijk probleem uitwerkt en presenteert in
a) een schriftelijke presentatie in de vorm van een wetenschappelijk
artikel en
b) een korte mondelinge presentatie en waarin elke student ook één
artikel van een
andere groep studenten beoordeelt volgens het peer review systeem.

Teaching Methods

(Gast)colleges, presentatie, peer-review en zelfstudie

Method of Assessment

- artikel
- mondelinge presentatie

Verder dienen reflectieverslag en beoordeling artikel (peer-review) naar
behoren te zijn afgerond.

Entry Requirements

Geen

Target Audience

1MNW

Additional Information

Er wordt intensief gebruik gemaakt van Canvas.

General Information

Course Code X_430013
Credits 3 EC
Period P3
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. A. Bhulai
Examiner dr. A. Bhulai
Teaching Staff dr. A. Bhulai

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: