Physics: Mechanics

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Doelstelling van het college Fysica: Mechanica is de basisbegrippen van
de natuurkunde te introduceren die ten grondslag liggen aan
evenwichtssituaties en beweging van fysieke voorwerpen. Natuurkunde
opgaven worden gemaakt in het kader van systematische probleem aanpak,
waarbij een academische houding ten opzichte van analyseren, theoretisch
kader, berekenen en concluderen wordt aangeleerd.

Course Content

De klassieke mechanica is de basis van alle b├Ętawetenschappen en wordt
behandeld in de volgorde waarop het is ontwikkeld. Allereerst komen de
wetten van Newton aan bod, hun ontwikkeling en toepassing. Definitie van
vectoren is belangrijk om in slechts drie wetten alle soorten beweging
te kunnen beschrijving. Na botsingen en energie worden andere typen,
meer abstracte bewegingen beschreven: rotaties, oscillaties en golven.
Van belang is dat wordt ingezien dat al deze bewegingen beschreven
worden met dezelfde bewegingswetten van Newton. Deze wetten werken op
grootheden met definitie aangepast aan de specifieke beweging.

Teaching Methods

Zelfstudie uit boek met huiswerk, hoorcollege, werkcollege en online
cursus Mastering Physics.
Studie last is 3EC, dat komt overeen met 84 uur in totaal. De cursus
beslaat 7 weken met daarin 7 hoor- en 8 werkcolleges van elk 2 uur. Elke
week wordt verwacht dat er 4 uur aan zelfstudie wordt besteed
voorafgaand en na afloop van elk hoorcollege. Daarnaast is de studieduur
van de online cursus Mastering Physics 3 uur per week. Alle opgaven van
Mastering Physics moeten individueel gemaakt worden.

Op Canvas verschijnen voor aanvang van de cursus en tijdens de
cursus belangrijke documenten en aankondigingen betreffende de cursus.
Deelnemende studenten moeten zelf zorgen voor toegang tot Canvas
middels inschrijving. Alle zaken dit aangaande kan worden besproken met
het onderwijsburo.

Method of Assessment

Het eindcijfer wordt bepaald door de uitslag van het schriftelijk
tentamen. Het resultaat van Mastering Physics en
werkcolleges moet voldoende zijn; anders is er min 0.5 en min 0.5 bij de
tentamen. Mastering Physics is voldoende wanneer alle wekelijkse
toetsen voldoende zijn gemaakt, binnen de opgegeven tijdsduur.
Werkcolleges zijn voldoende wanneer alle wekelijkse toetsen en opgaven
voldoende gemaakt zijn, tijdens de les.

Mastering Physics, hoor- en werkcollege opgaven en toetsen zijn
verplicht voor iedereen die aan deze cursus mee doet. Dit geldt ook voor
ouderejaars van alle studierichtingen, en ook wanneer in een eerder jaar
al een voldoende is gehaald voor alle of een van deze onderdelen.
Speciale uitzonderingen gelden voor studenten met topsport status of
specifieke persoonlijke omstandigheden waarvoor een algemene dispensatie
regeling is getroffen voor de studie. Dit kan worden besproken met de
studie adviseur.

Entry Requirements

Voor het eerste werkcollege moeten studenten zich hebben aangemeld bij
de juiste groep van Mastering Physics. Zie handleiding op Canvas
voor details.

Literature

Giancoli, D.C., Physics for Scientists and Engineers with Modern
Physics 4th ed. International edition; New Jersey: Prentice Hall.
Of hetzelfde boek: maar dan 'new edition'. Een e-book kan ook per direct
aangeschaft worden op de website van Pearson. Hetzelfde geldt voor een
inlog code voor Mastering Physics.

Boek en code moeten voor aanvang van het eerste college zijn
aangeschaft. Voor het eerste college moet ook de inlogcode voor de
online cursus Mastering Physics geactiveerd zijn, en deelnemers zich
hebben aangemeld bij de
juiste werkgroep. Bij aanschaf van een 2e hands boek en/of een 2e hands
mastering physics code zijn studenten zelf verantwoordelijk om te zorgen
dat deze op tijd kan worden aangeleverd (boek en code), en dat de code
actief is tijdens de hele cursus. De code is in het algemeen precies 2
jaar geldig.

Target Audience

1SBI

Recommended background knowledge

Een voldoende resultaat voor universitair Calculus.
Een voldoende voor de VWO eindexamens natuurkunde en wiskunde.

General Information

Course Code X_430068
Credits 3 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. P. Gori Giorgi
Examiner prof. dr. P. Gori Giorgi
Teaching Staff dr. W. Vassen
prof. dr. P. Gori Giorgi

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: