Introductory Practical Course Pharmaceutical Sciences

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het aanleren van basisvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van
experimenten en verslaglegging in de vorm van een lab-journaal en/of
meetrapport.
Daarnaast wordt in dit prakticum voor het kennisgemaakt met
verschillende soorten experimenten die worden uitgevoerd bij de
verschillende secties die betrokken zijn bij de opleiding Farmaceutische
Wetenschappen.

Course Content

Het aanleren van basisvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van
experimenten alsmede de kennismaking met (experimentele)
technieken/methoden in de verschillende farmacochemische richtingen. Op
het practicum worden enkele representatieve experimenten/projecten
uitgevoerd waarin een aantal basisvaardigheden wordt geoefend. Deze
vaardigheden worden toegepast in de onderzoeksprojecten die later in het
curriculum worden uitgevoerd. De vaardigheden betreffen o.a. het
bestuderen van de voorschriften die zijn verstrekt of die middels
literatuuronderzoek zijn verkregen, het definiƫren van de vraagstelling
die aan de experimenten ten grondslag liggen, het opstellen van een plan
van aanpak, het uitvoeren van het experiment, bijhouden van een
labjournaal, kritische beoordeling van de resultaten, alsmede
mondelingen en schriftelijke rapportage.

Teaching Methods

In dit practicum krijgen de studenten voor elk experiment een
theoretische introductie, waarna aan de hand van een
prakticumvoorschrift het experiment wordt
uitgevoerd en gerapporteerd middels een labjournaal en/of meetrapport.
Daarnaast dienen de student voor enkele experimenten vooraf zelf
relevante gegevens te verzamelen.

Method of Assessment

Meetrapporten en Labjournaal.

Literature

Tijdens het practicum zullen handleidingen en literatuur worden
verstrekt via Canvas. Deze informatie dient voorafgaand aan de
experimenten te zijn bestudeerd.

Target Audience

1e jaars bachelorstudenten Farmaceutische Wetenschappen

Additional Information

Het met een voldoende afronden van het Basispracticum Farmacochemie is
alleen dan mogelijk, indien de brandblusinstructie en de
veiligheidstoets naar behoren zijn afgerond.

General Information

Course Code X_430561
Credits 3 EC
Period P2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. O.P.J. van Linden
Examiner dr. O.P.J. van Linden
Teaching Staff dr. O.P.J. van Linden
dr. J.N.M. Commandeur
dr. H.F. Vischer
dr. M. Wijtmans
dr. J. Kool
dr. D.P. Geerke

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Practical
Target audiences

This course is also available as: