Moleculaire principes

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Dit vak beoogt de bouwstenen aan te dragen waarop alle chemische
disciplines rusten en zodoende een solide fundament voor de gehele
hierop volgende studie Farmaceutische Wetenschappen te leggen.
Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd de scheikunde in de context van
andere natuurwetenschappen te plaatsen alsmede haar relevantie voor het
verschijnsel leven duidelijk te maken.

Course Content

Chemie is de wetenschap van stoffen, hun structuur en eigenschappen, en
met name hun omzetting via chemische reacties. Binnen Farmaceutische
Wetenschappen alsmede binnen andere natuurwetenschappen neemt de chemie
een centrale plaats in en heeft vele raakvlakken met de andere
disciplines, van de fysica tot en met de biologie.

In de eerste helft (periode 1) wordt het multidisciplinaire karakter
geaccentueerd door het behandelen van fundamentele moleculaire principes
die relevant zijn in de context van de verschillende
natuurwetenschappen. In dit kader zullen o.a. aan bod komen:
"evenwichten", "pH berekeningen", "oplosbaarheid", "oxidatietoestand",
"redoxchemie", "meetresultaten", "reproduceerbaarheid", "inleiding
organische chemie", "inleiding biochemie", "chemische herkenning" en
"inleiding medicinale chemie".

Bij de overgang naar de tweede helft (periode 2) blijft de aandacht voor
het multidisciplinaire karakter van de scheikunde centraal staan maar
verschuift het zwaartepunt van het vak naar fysisch-chemische aspecten
van de scheikunde. In dit kader komen aan bod "energie en
thermodynamica", "kinetiek", "atomaire structuur", "moleculaire
structuur", "chemische binding" en "chemische binding in organische
moleculen".

Teaching Methods

Hoorcollege en werkcollege.

Dit vak bevat ook e-learning componenten. Het is daarom belangrijk dat
je bij de colleges altijd een electronisch device bij je hebt.

Method of Assessment

Twee deeltentamens, en twee herdeeltentamens. Voor beide delen van dit
vak moet minstens een voldoende gehaald worden (er geldt dus geen
compensatieregeling)

Entry Requirements

VWO

Literature

Voor dit zijn vak zijn twee boeken nodig:

[1] Steven S. Zumdahl & Donald J. DeCoste, Chemical Principles, 8th Ed.,
Brooks/Cole Cengage Learning, 2016

[2] Clayden, Greeves and Warren, Organic Chemistry, 2nd Ed., Oxford
University Press, 2012
(Dit Clayden boek wordt ook nog gebruikt voor twee andere vakken in jaar
1 en jaar 2)

Target Audience

1F

Additional Information

Dit vak als geheel kan alleen behaald worden indien beide deeltentamens
met een voldoende worden afgesloten. Er geldt dus geen
compensatieregeling.

General Information

Course Code X_430580
Credits 6 EC
Period P1+2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. M. Wijtmans
Examiner dr. M. Wijtmans
Teaching Staff prof. dr. C. Fonseca Guerra
prof. dr. F.M. Bickelhaupt
dr. M. Wijtmans

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Education, Other
Target audiences

This course is also available as: