From Molecule to Medicine

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Dit vak geeft inzicht in de manieren waarop biologisch actieve moleculen
gevonden worden en hoe ze ontwikkeld worden tot medicijnen.

Course Content

Er wordt aandacht besteed aan strategieën om de activiteit van
biologische targets (receptor, enzym of transporteiwit) te beïnvloeden
met geneesmiddelmoleculen. Daarbij zullen moleculaire herkenning, het
screenen van grote stoffenbibliotheken en rationele ontwerpmethodiek,
alsmede de relatie tussen de chemische structuur en de biologische
activiteit (SAR) aan de orde komen. Ook wordt aandacht besteed aan
diagnostiek en therapie, bijvoorbeeld door moleculen te binden aan een
specifiek biologisch target waardoor de werking van het biomolecuul
bestudeerd kan worden. Verschillende imaging technieken die gebruikt
worden om targets zichtbaar te maken, zullen worden besproken aan de
hand van cases uit de praktijk. Tot slot moeten de
medicijnen voor klinische testen en marktintroductie op grote schaal
worden gesynthetiseerd met behulp van proceschemie. De hiermee gepaard
gaande uitdagingen, bekende hordes in de race van molecuul tot medicijn,
zullen worden behandeld.

Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcollege (gebruik demo software) en zelfstudie.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen(s)

Literature

Patrick, G., An Introduction to Medicinal Chemistry 6de ed.
Oxford: Oxford University Press. 2017, ISBN: 978-0-19-874969-1

Target Audience

1F,1SBI

General Information

Course Code X_430581
Credits 3 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. I.J.P. de Esch
Examiner prof. dr. I.J.P. de Esch
Teaching Staff prof. dr. I.J.P. de Esch
drs. P. van Hoorn

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: