Medical (Patho)Physiology I

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Verschaffen van kennis en inzicht in het normale functioneren van het
menselijk lichaam om daarmee oorzaken en het beloop van ziekteprocessen,
die bij de mens kunnen optreden, te begrijpen.

Course Content

De cursus bestaat uit twee delen. In deel A zal vooral aandacht besteedt
worden aan celmembraan transport, de werking van het hart op
orgaanniveau, bloedvaten en bloeddrukregulatie, bloed en hemostase en
bewustzijn en gedrag.
In deel B van de cursus wordt de nadruk gelegd op de nierfunctie,
spierfunctie, de zintuigen en het sensorisch systeem.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Transport van stoffen (ionen) over het celmembraan
- Bouw en functie van het hart, elektrocardiogram (ECG), bloeddrukmeting
- Organisatie van het vasculair systeem
- Regulatiemechanismes van de bloeddruk
- Bloedstolling
- Bewustzijn en gedrag
- Nierfunctie
- Spierfunctie en beweging: elektromyogram (EMG), mechanische
eigenschappen
- Sensorische en motorische functie
- Zintuigen: algemene principes, elektrische verwerking, adaptatie

Teaching Methods

De cursus bestaat uit hoorcolleges, werkgroepen en practica.
In de hoorcolleges zullen de belangrijkste onderwerpen van de studiestof
worden toegelicht. In de werkgroepen zal deze kennis worden gerelateerd
aan klinische problemen. Hierbij zal een relatie gelegd worden tussen
ziektebeelden en de bouw, de functie en de werking van de zintuigen, de
spieren, de longen, het hart en de bloedsomloop.
De werkgroepen en practica zijn erop gericht de zelfwerkzaamheid van de
studenten te stimuleren. In de werkgroepen zullen bovengenoemde
onderwerpen uitgediept worden aan de hand van concrete klinisch
georiƫnteerde vragen en opdrachten.
De practica vormen een illustratie en demonstratie van behandelde
principes. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Elektrische activiteit van het hart,
- Cardiovasculaire reflextesten
- Nierfunctie
- Spierfunctie
- Sensorisch systeem, zintuigen

Method of Assessment

Aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten en practica is verplicht.
Elke werkgroepbijeenkomst wordt getoetst met een toets vooraf. De
cijfers hiervan tellen 20% mee in de eindbeoordeling van de cursus. De
cursusonderdelen tijdens deel A en B worden beide afgesloten met een
deeltentamen bestaande uit 50 meerkeuze vragen. Er moet aan de
aanwezigheidsplicht voor de werkgroepen en practica voldaan zijn.

Literature

Vander's Human Physiology. The Mechanisms of Body Function. 15 of 14th
ed.MacGrawHill.
Daarnaast wordt een syllabus beschikbaar gesteld met daarin opgenomen
werkgroep vragen/opdrachten en de practicumhandleiding.

Target Audience

1MNW, 2W-B

General Information

Course Code X_436501
Credits 6 EC
Period P1+2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. D.W.D. Kuster
Examiner dr. D.W.D. Kuster
Teaching Staff dr. D.W.D. Kuster

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Practical*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: